Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tillgänglighetsutlåtande vaasa.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.vaasa.fi och har uppgjorts 9.9.2019. Denna digitala tjänsts tillgänglighet har utvärderats av Geniem.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Möjligt att uppfatta

Kontrasten mellan texten i bilden och bakgrunden

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På s.k. huvudbilder kan det ibland finnas text, där bakgrunden inte har gjorts mörk så att ett tillräckligt kontrastvärde kan uppnås.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3. Kontrast (minimi)
Anledning till att kravet inte uppfylls

Är ännu inte i enlighet med kraven.

Motivera varför du hänvisar till oproportionell börda. Ange även tidtabellen för korrigering av bristerna. Berätta hur informationen/tjänsten kan fås på ett alternativt sätt?

Huvudbilderna är bara illustrationer och innehåller inte sådan information som inte i övrigt finns tillgänglig på webbplatsen.

Innehåll som produceras av en tredje part: reklam

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Företagens reklam är innehåll som har producerats av en tredje part. Bilder: Kan innehålla text, vars kontrast inte uppfyller kraven. Videor: Innehåller nödvändigtvis inte textning.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.2.4 Textning (vid direktsändningar)
1.4.3. Kontrast (minimi)
Anledning till att kravet inte uppfylls

Oproportionell börda

Motivera varför du hänvisar till oproportionell börda. Ange även tidtabellen för korrigering av bristerna. Berätta hur informationen/tjänsten kan fås på ett alternativt sätt?

Av en tredje part producerat innehåll som tjänsteleverantören inte finansierar eller utvecklar. I fråga om webbplatsens innehåll är företagens reklam inte väsentlig för användaren.

Tillgänglighet i fråga om dokument som produceras med kontorsprogram

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

I dokumenten kan det finnas följande brister –dokumentet kan vara skannat — alternativa textbeskrivningar i bilder och interaktiva blankettfält saknas — fonter som tillåter plockning av tecken i texten kan saknas — läsordningen och dokumentets strukturkoder har inte fastställts — navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning kan saknas – dokumentets språk har nödvändigtvis inte satts — skydd som stör hjälpprogram (t.ex. skärmläsningsprogram) kan förekomma — blankettfälten är nödvändigtvis inte interaktiva.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Anledning till att kravet inte uppfylls

Oproportionell börda

Motivera varför du hänvisar till oproportionell börda. Ange även tidtabellen för korrigering av bristerna. Berätta hur informationen/tjänsten kan fås på ett alternativt sätt?

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Anledning till att kravet inte uppfylls

Oproportionell börda

Motivera varför du hänvisar till oproportionell börda. Ange även tidtabellen för korrigering av bristerna. Berätta hur informationen/tjänsten kan fås på ett alternativt sätt?

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen/bristerna.

Ge respons på nätblankett

Tillsynsmyndighet

Om du på webbplatsen märker problem i anslutning till tillgängligheten, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens upprätthållare. Att få svar kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller inte alls fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets sidor finns detaljerad information om hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000