Förbigå menyn

Registraturen och centralarkivet

Registraturen kan kontaktas per telefon, per e-post eller kom på besök.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • +358 6 325 1066

Besökadress

Öppethållningstider

  • mån-fre kl 8-16