Förbigå menyn

Registraturen och centralarkivet

Vasa stads dokumentförvaltning utgörs av ärendehanteringsenheten, registraturen och centralarkivet.

Dokumentförvaltningen

Dokumentförvaltningen sköter ärenden från att de inleds ända till beslutsfattandet och förvaringen.

Obs! För att förhindra spridningen av coronaviruset ska tid för att uträtta ärenden hos dokumentförvaltningen nu bokas per telefon eller e-post.

Läs mera om Vasa stads dokumentförvaltning

Registraturen

 • Registraturen tar emot ärenden som riktas till staden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige samt dokumenterar dem i ärendehanteringssystemet.
  På registraturen registreras ärenden i anslutning till beslutsfattandet och sådana dokument som tjänsteinnehavarna ger svar på. Dokument som registreras är bl.a. kommuninvånarinitiativ, besvär, ändringssökande, begäran om utlåtande, utlåtanden, begäran om bemötande och utredning, beslut, ansökningar och svarsbrev. De registrerade ärendena ges till tjänsteinnehavarna för beredning.
  Rådgivning och handledning om ibruktagandet av dokument: uppgifter om kungörelser, ärenden som inletts, behandling av ärenden om vilka beslut fattats och tidsfristerna för ändringssökande samt stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas beslut. Protokollen (med bilagor) hålls framlagda på stadens webbsidor i två (2) år.
  Stadens övriga serviceställen inom förvaltning och ärendehantering betjänar när man vill få mer allmän information om stadens tjänster. Bekanta dig också med Medborgarinfons och Welcome offices webbplatser!

Registraturens kontaktuppgifter
OBS! öppet under juni och juli må-fre kl. 9–15

öppet vardagar kl. 8.30-15.45
telefon +358 6 325 1066
e-post registraturen@vasa.fi
besöksadress Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress PB 3, 65101 Vasa
https://asiointi.vaasa.fi/

Centralarkivet

 • Centralarkivet ger information om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan och där kan man även beställa kopior av skolbetyg. En kopia av ett skolbetyg kostar 10 € om man hämtar ut det själv och 19,30 € om det skickas som postförskott.
  Centralarkivet fungerar som stadens slutarkiv för dokument som ska förvaras länge eller permanent.
  På centralarkivet förvaras över 130 olika arkivbildares arkiv, och de äldsta dokumenten härstammar från de första åren på 1800-talet.

Centralarkivets kontaktuppgifter
telefontider må-fre kl. 9.00-11.00
telefon +358 6 325 1095,
e-post keskusarkisto@vaasa.fi
besöksadress Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress Vasa stads centralarkiv, PB 3, 65101 Vasa
Centralarkivet är stängt till och med 30.4.2021 på grund av flyttningen. Centralarkivet är stängt i juli.

Arkivet i Lillkyro

 • Arkivet från tiden före Lillkyro gick samman med Vasa stad (2013) finns i Vähäkyrö-talo.

Lilkyro arkivs kontaktuppgifter
telefon +358 6 325 8400 och +358 50 347 3700
e-post yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
besöksadress Vähäkyrötalo, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Läs mera om Vasa stads dokumentförvaltning

Registraturen

 • Registraturen tar emot ärenden som riktas till staden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige samt dokumenterar dem i ärendehanteringssystemet.
  På registraturen registreras ärenden i anslutning till beslutsfattandet och sådana dokument som tjänsteinnehavarna ger svar på. Dokument som registreras är bl.a. kommuninvånarinitiativ, besvär, ändringssökande, begäran om utlåtande, utlåtanden, begäran om bemötande och utredning, beslut, ansökningar och svarsbrev. De registrerade ärendena ges till tjänsteinnehavarna för beredning.
  Rådgivning och handledning om ibruktagandet av dokument: uppgifter om kungörelser, ärenden som inletts, behandling av ärenden om vilka beslut fattats och tidsfristerna för ändringssökande samt stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas beslut. Protokollen (med bilagor) hålls framlagda på stadens webbsidor i två (2) år.
  Stadens övriga serviceställen inom förvaltning och ärendehantering betjänar när man vill få mer allmän information om stadens tjänster. Bekanta dig också med Medborgarinfons och Welcome offices webbplatser!

Registraturens kontaktuppgifter
OBS! öppet under juni och juli må-fre kl. 9–15

öppet vardagar kl. 8.30-15.45
telefon +358 6 325 1066
e-post registraturen@vasa.fi
besöksadress Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress PB 3, 65101 Vasa
https://asiointi.vaasa.fi/

Centralarkivet

 • Centralarkivet ger information om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan och där kan man även beställa kopior av skolbetyg. En kopia av ett skolbetyg kostar 10 € om man hämtar ut det själv och 19,30 € om det skickas som postförskott.
  Centralarkivet fungerar som stadens slutarkiv för dokument som ska förvaras länge eller permanent.
  På centralarkivet förvaras över 130 olika arkivbildares arkiv, och de äldsta dokumenten härstammar från de första åren på 1800-talet.

Centralarkivets kontaktuppgifter
telefontider må-fre kl. 9.00-11.00
telefon +358 6 325 1095,
e-post keskusarkisto@vaasa.fi
besöksadress Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress Vasa stads centralarkiv, PB 3, 65101 Vasa
Centralarkivet är stängt till och med 30.4.2021 på grund av flyttningen. Centralarkivet är stängt i juli.

Arkivet i Lillkyro

 • Arkivet från tiden före Lillkyro gick samman med Vasa stad (2013) finns i Vähäkyrö-talo.

Lilkyro arkivs kontaktuppgifter
telefon +358 6 325 8400 och +358 50 347 3700
e-post yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
besöksadress Vähäkyrötalo, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Kontaktuppgifter

Dokumentförvaltningens kontaktuppgifter

Dokumentförvaltningens besöksadresser

Dokumentförvaltningens öppettider

 • Registraturen, Vasaesplanaden 10, må-fr kl. 8.30-15.45 (under juni och juli må-fre kl. 9–15)

 • Centralarkivet, Vasaesplanaden 10, öppnas den 3 maj 2021, öppettider må-fr kl. 9-16. Centralarkivet är stängt i juli.

 • Arkivet, Lillkyrovägen 11, må-fr kl. 9-16