Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Registraturen och centralarkivet

Vasa stads dokumentförvaltning utgörs av registraturen och centralarkivet.

Inom dokumentförvaltningen

uträttas ärenden nu genom tidsbokning per telefon eller e-post.

Information om registraturen och centralarkivet

Redogörelse över integritetsskydd

Registraturen tar emot

ärenden som riktas till staden,
stadsstyrelsen och
stadsfullmäktige samt
dokumenterar dem i ärendehanteringssystemet.
De dokumenterade ärendena skickas till tjänsteinnehavarna för fortsatta åtgärder.

Du kan höra dig för hos registraturen både om ärenden som är under behandling och om ärenden som det redan fattats beslut om samt om utsatta tider för ändringssökande.

Registraturens kontaktuppgifter
öppet: vardagar kl. 9-15
telefon: +358 6 325 1066
e-post: kirjaamo@vaasa.fi
besöksadress: Rådhusgatan 33 A, första våningen
postadress: PB 3, 65101 Vasa
https://asiointi.vaasa.fi/

Centralarkivets dokument

ger information om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan och du kan även beställa en kopia av skolbetyget från centralarkivet.

Centralarkivet verkar som slutarkiv för stadens dokument som ska förvaras under lång tid och permanent.
I centralarkivet förvaras över 130 olika arkivbildares arkiv, och de äldsta dokumenten härstammar från de första åren på 1800-talet.

Centralarkivets kontaktuppgifter
Centralarkivets nya telefontider fr.o.m. 2.11.2020: må-fre kl. 9.00-11.00,
telefon: +358 6 325 1095,
e-post: keskusarkisto@vaasa.fi,
besöksadress: Rådhusgatan 33 A, första våningen eller
postadress: Vasa stads centralarkiv, PB 3, 65101 Vasa
Centralarkivet är stängt i juli.

Arkivet i Lillkyro

Arkivet från tiden före Lillkyro gick samman med Vasa stad (2013) finns i samserviceenhetens lokaler i Lillkyro.

Lilkyro arkivs kontaktuppgifter
telefon: +358 6 325 8400 och +358 50 347 3700
e-post: yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
besöksadress: Vähäkyrötalo, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Information om registraturen och centralarkivet

Redogörelse över integritetsskydd

Registraturen tar emot

ärenden som riktas till staden,
stadsstyrelsen och
stadsfullmäktige samt
dokumenterar dem i ärendehanteringssystemet.
De dokumenterade ärendena skickas till tjänsteinnehavarna för fortsatta åtgärder.

Du kan höra dig för hos registraturen både om ärenden som är under behandling och om ärenden som det redan fattats beslut om samt om utsatta tider för ändringssökande.

Registraturens kontaktuppgifter
öppet: vardagar kl. 9-15
telefon: +358 6 325 1066
e-post: kirjaamo@vaasa.fi
besöksadress: Rådhusgatan 33 A, första våningen
postadress: PB 3, 65101 Vasa
https://asiointi.vaasa.fi/

Centralarkivets dokument

ger information om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan och du kan även beställa en kopia av skolbetyget från centralarkivet.

Centralarkivet verkar som slutarkiv för stadens dokument som ska förvaras under lång tid och permanent.
I centralarkivet förvaras över 130 olika arkivbildares arkiv, och de äldsta dokumenten härstammar från de första åren på 1800-talet.

Centralarkivets kontaktuppgifter
Centralarkivets nya telefontider fr.o.m. 2.11.2020: må-fre kl. 9.00-11.00,
telefon: +358 6 325 1095,
e-post: keskusarkisto@vaasa.fi,
besöksadress: Rådhusgatan 33 A, första våningen eller
postadress: Vasa stads centralarkiv, PB 3, 65101 Vasa
Centralarkivet är stängt i juli.

Arkivet i Lillkyro

Arkivet från tiden före Lillkyro gick samman med Vasa stad (2013) finns i samserviceenhetens lokaler i Lillkyro.

Lilkyro arkivs kontaktuppgifter
telefon: +358 6 325 8400 och +358 50 347 3700
e-post: yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
besöksadress: Vähäkyrötalo, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Kontaktuppgifter

Dokumentförvaltningens kontaktuppgifter

Dokumentförvaltningens telefonnummer

  • Registraturen +358 6 325 1066

  • Centralarkivet +358 6 325 1095, telefontider fr. o. m. 2.11 2020 må-fre kl. 9.00 - 11.00

  • Centralarkivet (i Lillkyro) +358 6 325 8400

Dokumentförvaltningens besöksadresser

Dokumentförvaltningens öppettider

  • Dokumentförvaltningen på adressen Rådhusgatan 33, må-fr kl. 8-16.

  • Centralarkivet på adressen Lillkyrovägen 11, må-fr kl. 9-16.