Förbigå menyn

Registraturen och stadsarkivet

Vasa stads dokumentförvaltning utgörs av ärendehanteringsenheten, registraturen och stadsarkivet.

Dokumentförvaltningen

Dokumentförvaltningen sköter ärenden från att de inleds ända till beslutsfattandet och förvaringen.

Läs mera om Vasa stads dokumentförvaltning

Registraturen

 • Registraturen tar emot ärenden som riktas till staden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige samt dokumenterar dem i ärendehanteringssystemet.
  På registraturen registreras ärenden i anslutning till beslutsfattandet och sådana dokument som tjänsteinnehavarna ger svar på. Dokument som registreras är bl.a. kommuninvånarinitiativ, besvär, ändringssökande, begäran om utlåtande, utlåtanden, begäran om bemötande och utredning, beslut, ansökningar och svarsbrev. De registrerade ärendena ges till tjänsteinnehavarna för beredning.
  Rådgivning och handledning om ibruktagandet av dokument: uppgifter om kungörelser, ärenden som inletts, behandling av ärenden om vilka beslut fattats och tidsfristerna för ändringssökande samt stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas beslut. Protokollen (med bilagor) hålls framlagda på stadens webbsidor i två (2) år.
  Stadens övriga serviceställen inom förvaltning och ärendehantering betjänar när man vill få mer allmän information om stadens tjänster. Bekanta dig också med Medborgarinfons och Welcome offices webbplatser!

Registraturens kontaktuppgifter
öppet vardagar kl. 8.30-15.45 (1-31.7.2024 kl. 9–15)
telefon +358 6 325 1066
e-post registraturen@vasa.fi
besöksadress Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress PB 3, 65101 Vasa
https://asiointi.vaasa.fi/

Stadsarkivet

 • Stadsarkivet fungerar som Vasa stads slutarkiv för dokument som ska förvaras länge eller permanent. I centralarkivet finns ca 1,7 hyllkm dokument som ger information om Vasa. De står till stadsbornas och forskarnas förfogande. Det är huvudsakligen fråga om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan. De äldsta dokumenten härstammar från de första åren på 1800-talet.

Stadsarkivets kontaktuppgifter
telefontider må-fre kl. 9.00-15.00
telefon +358 6 325 1095,
e-post stadsarkivet@vasa.fi
besöksadress Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress Vasa stadsarkiv, PB 3, 65101 Vasa

Kommunarkivet i Lillkyro

 • Arkivet från tiden före 1.1.2013 då Lillkyro gick samman med Vasa stad (2013) finns i Vähäkyrö-talo.

Kommunarkivets i Lilkyro kontaktuppgifter
telefon +358 6 325 8400 och +358 50 347 3700
e-post yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
besöksadress Vähäkyrötalo, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Läs mera om Vasa stads dokumentförvaltning

Registraturen

 • Registraturen tar emot ärenden som riktas till staden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige samt dokumenterar dem i ärendehanteringssystemet.
  På registraturen registreras ärenden i anslutning till beslutsfattandet och sådana dokument som tjänsteinnehavarna ger svar på. Dokument som registreras är bl.a. kommuninvånarinitiativ, besvär, ändringssökande, begäran om utlåtande, utlåtanden, begäran om bemötande och utredning, beslut, ansökningar och svarsbrev. De registrerade ärendena ges till tjänsteinnehavarna för beredning.
  Rådgivning och handledning om ibruktagandet av dokument: uppgifter om kungörelser, ärenden som inletts, behandling av ärenden om vilka beslut fattats och tidsfristerna för ändringssökande samt stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas beslut. Protokollen (med bilagor) hålls framlagda på stadens webbsidor i två (2) år.
  Stadens övriga serviceställen inom förvaltning och ärendehantering betjänar när man vill få mer allmän information om stadens tjänster. Bekanta dig också med Medborgarinfons och Welcome offices webbplatser!

Registraturens kontaktuppgifter
öppet vardagar kl. 8.30-15.45 (1-31.7.2024 kl. 9–15)
telefon +358 6 325 1066
e-post registraturen@vasa.fi
besöksadress Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress PB 3, 65101 Vasa
https://asiointi.vaasa.fi/

Stadsarkivet

 • Stadsarkivet fungerar som Vasa stads slutarkiv för dokument som ska förvaras länge eller permanent. I centralarkivet finns ca 1,7 hyllkm dokument som ger information om Vasa. De står till stadsbornas och forskarnas förfogande. Det är huvudsakligen fråga om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan. De äldsta dokumenten härstammar från de första åren på 1800-talet.

Stadsarkivets kontaktuppgifter
telefontider må-fre kl. 9.00-15.00
telefon +358 6 325 1095,
e-post stadsarkivet@vasa.fi
besöksadress Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, första våningen
postadress Vasa stadsarkiv, PB 3, 65101 Vasa

Kommunarkivet i Lillkyro

 • Arkivet från tiden före 1.1.2013 då Lillkyro gick samman med Vasa stad (2013) finns i Vähäkyrö-talo.

Kommunarkivets i Lilkyro kontaktuppgifter
telefon +358 6 325 8400 och +358 50 347 3700
e-post yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi
besöksadress Vähäkyrötalo, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Kontaktuppgifter

Dokumentförvaltningens kontaktuppgifter

Dokumentförvaltningens besöksadresser

Dokumentförvaltningens öppettider

 • Registraturen, Vasaesplanaden 10, må-fr kl. 8.30-15.45 (1-31.7.2024 må-fre kl. 9–15)

 • Stadsarkivet, Vasaesplanaden 10, öppettider må-fr kl. 8.30-15.45 (1-31.7.2024 må-fre kl. 9–15)

 • Arkivet, Lillkyrovägen 11, må-fr kl. 8.30-15.45 (1-31.7.2024 må-fre kl. 9–15)