Förbigå menyn
flygbild av vasa

Beslutsfattande

Vasa stads högsta beslutanderätt utövas av fullmäktige med 55 ledamöter. Fullmäktige fattar beslut om ärenden som gäller Vasa samt ansvarar för stadens ekonomi och verksamhet. Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Det finns också många nämnder och direktioner.

Aktuellt