Förbigå menyn

Information om coronaviruset

ilmakuva

Vasa stad organisation och beslutsfattande

Den högsta beslutanderätten i Vasa stad utövas av stadsfullmäktige som har 59 ledamöter.  Fullmäktige beslutar om ärenden som gäller Vasa samt svarar för stadens ekonomi och verksamhet. Stadsfullmäktige utnämner stadsstyrelsen, som leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige.

I Vasa finns också flera nämnder och direktioner. De styr och övervakar verksamheten inom sina uppgiftsområden.

Vasa stads organisation är sammansatt av bildningssektorn, tekniska sektorn, social- och hälsovårdssektorn samt koncernstyrningen.

På de följande sidorna presenteras beslutsfattandet och organisationen samt verksamheten närmare.

 

Klicka på bilden för att se en större bild.

stadsfullmäktige, stadsstyrelse, stadsdirektör, bildningsektron, social- och hälsosektorn, tekniska sektorn, affärsverk