Förbigå menyn
ilmakuva

Vasa stad organisation och beslutsfattande

Den högsta beslutanderätten i Vasa stad utövas av stadsfullmäktige som har 55 ledamöter.  Fullmäktige beslutar om ärenden som gäller Vasa samt svarar för stadens ekonomi och verksamhet. Stadsfullmäktige utnämner stadsstyrelsen, som leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige.

I Vasa finns också flera nämnder och direktioner. De styr och övervakar verksamheten inom sina uppgiftsområden.

Vasa stads organisation är sammansatt av bildning, konsernstyrningen, social- och hälso samt stadsmiljö.

På de följande sidorna presenteras beslutsfattandet och organisationen samt verksamheten närmare.

Klicka på bilden för att se en större bild. Se tillgängliga bilden här.