Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Ordförande Joakim Strand
I vice ordförande Anne-Marie Viinamäki
II vice ordförande Matti Vahtera
Stadsfullmäktiges orförandes mandatperiod 1.6.2019 – 31.7.2021
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.7.2021

Mötesdagar 2021

februari 22.2 Teams-möte
mars 29.3 Teams-möte
maj 3.5 Teams-möte
juni 7.6 (bokslut och ramar till år 2022)

augusti 30.8
oktober 4.10
november 15.11 (budget)
december 13.12

Möten är öppna för allmänheten.
Stadsfullmäktiges sammanträde kan du följa med direkt på nätet eller titta på inspelningen senare.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats från andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Fullmäktiges mandattid är fyra år och den börjar vid ingången av juni månad valåret.
  Ordförandens mandattid är två år.
  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten. Tidigare inspelade fullmäktigemöten finns på sidan Följ med beslutsfattandet.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval hålls vart fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
  Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
  Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
  Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
  Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
  Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
  Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare. Ledamöter 1.6.2017 – 31.5.2021

Protokollförare och sekreterare

 • stadsfullmäktiges protokollförare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  I ersättaren Marja Ylisalmi och
  II ersättaren Sebastian Rönnlund

stadsfullmäktiges tekniska sekreterare koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen
I ersättaren Marjo Mäki-Krekola
II ersättaren Sebastian Rönnlund

Tjänsteinnehavare med närvaroplikt

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  social- och hälsosektorns sektordirektör Jukka Kentala
  tekniska direktören Markku Järvelä
  stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen

Tjänsteinnehavare med närvaro- och yttranderätt

koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
stadsjuristen Marja Ylisalmi
tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund

Personer med närvarorätt

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Fullmäktiges mandattid är fyra år och den börjar vid ingången av juni månad valåret.
  Ordförandens mandattid är två år.
  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten. Tidigare inspelade fullmäktigemöten finns på sidan Följ med beslutsfattandet.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval hålls vart fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
  Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
  Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
  Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
  Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
  Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
  Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare. Ledamöter 1.6.2017 – 31.5.2021

Protokollförare och sekreterare

 • stadsfullmäktiges protokollförare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  I ersättaren Marja Ylisalmi och
  II ersättaren Sebastian Rönnlund

stadsfullmäktiges tekniska sekreterare koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen
I ersättaren Marjo Mäki-Krekola
II ersättaren Sebastian Rönnlund

Tjänsteinnehavare med närvaroplikt

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  social- och hälsosektorns sektordirektör Jukka Kentala
  tekniska direktören Markku Järvelä
  stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen

Tjänsteinnehavare med närvaro- och yttranderätt

koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
stadsjuristen Marja Ylisalmi
tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund

Personer med närvarorätt

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Kontaktuppgifter

Stadsfullmäktige sammanträder

måndagar, klockan 17.45, adress Vasaesplanaden 10, Fullmäktigesalen.