Förbigå menyn

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Ordföranden Joakim Strand
I vice ordföranden Tommi Mäki
II vice ordföranden Päivi Karppi
Protokollföraren Marjo Mäki-Krekola

Stadsfullmäktiges orförandes mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2023
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 20.2.
mars 27.3.
maj 8.5.
juni 12.6.  bokslut och ramar till år 2024

september 4.9.
oktober 9.10.
november 13.11.  budget
december 11.12.

 

Möten är öppna för allmänheten.
Stadsfullmäktiges sammanträde kan du följa med direkt på nätet eller titta på inspelningen senare. (välj länken Startsida från det övre vänstra hörnet, eller <- Öppna från det övre högra hörnet)
Stadsfullmäktiges justerade protokoll hålls framlagda på stadens webbplats från och med den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Fullmäktiges mandattid är fyra år och den började 1.8.2021 och den slutar 31.5.2025.
  Ordförandens mandattid är två år.
  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 55 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval hålls vart fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
  Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
  Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
  Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
  Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
  Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
  Ledamöter 1.8.2021 – 31.5.2025

Protokollförare och sekreterare

 • stadsfullmäktiges protokollförare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  I ersättaren stadsjurist Marja Ylisalmi
  II ersättaren Stadsjurist tf. Sebastian Rönnlund

stadsfullmäktiges tekniska sekreterare koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen
I ersättaren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
II ersättaren stadsjurist tf. Sebastian Rönnlund

Tjänsteinnehavare med närvaroplikt

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  social- och hälsosektorns sektordirektör Jukka Kentala
  stadsmiljösektorns sektordirektör Markku Järvelä

Tjänsteinnehavare med närvaro- och yttranderätt

 • koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
  ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
  stadsjuristen Marja Ylisalmi
  tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund

Personer med närvarorätt

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Fullmäktiges mandattid är fyra år och den började 1.8.2021 och den slutar 31.5.2025.
  Ordförandens mandattid är två år.
  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 55 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval hålls vart fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
  Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
  Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
  Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
  Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
  Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
  Ledamöter 1.8.2021 – 31.5.2025

Protokollförare och sekreterare

 • stadsfullmäktiges protokollförare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  I ersättaren stadsjurist Marja Ylisalmi
  II ersättaren Stadsjurist tf. Sebastian Rönnlund

stadsfullmäktiges tekniska sekreterare koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen
I ersättaren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
II ersättaren stadsjurist tf. Sebastian Rönnlund

Tjänsteinnehavare med närvaroplikt

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  social- och hälsosektorns sektordirektör Jukka Kentala
  stadsmiljösektorns sektordirektör Markku Järvelä

Tjänsteinnehavare med närvaro- och yttranderätt

 • koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
  ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
  stadsjuristen Marja Ylisalmi
  tekniska sektorns jurist Sebastian Rönnlund

Personer med närvarorätt

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Kontaktuppgifter

Stadsfullmäktige sammanträder

måndagar, klockan 17.45, adress Vasaesplanaden 10, Fullmäktigesalen.