Förbigå menyn

Stadsfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.

Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021

Ordförande för mandattiden 1.6.2019 – 31.5.2021

 1. Ordförande: Joakim Strand
 2. I viceordförande: Anne-Marie Viinamäki
 3. II viceordförande: Matti Vahtera

Mötesdagar 2019

 • 11.2. Rådhusgatan 33, ny fullmäktigesal, 18.3., 2.4. extra mötet har annulerats, 6.5., 10.6. bokslut och ramar till år 2020,

 

 • 2.9. mötet har annulerats på grund av brist på ärenden
 • 7.10.
 • 18.11. budget
 • 9.12.

Mötesprotokoll finns framlagda

från andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Läs mera om stadsfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.
Stadsfullmäktiges förkortning är  FG.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval finns var fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Valtuuston kokouksessa valtuutetut istuvat valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
  I Stadsfullmäktiges möte sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enlikt den sittformen som ordföraden har gordkänt.
 1. Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 2. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige.
 3. Stadsfullmäktige har första och andra viceordförare.
 4. Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska ersättaren kallas till möte.
  Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
I viceprotokollförare:
II viceprotokollförare:
Tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola
I ersättare:
II ersättare:

Närvarorätt:

Stadsdirektör: Tomas Häyry
Bildningsdirektör: Christina Knookala
Social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
Teknisk direktör: Markku Järvelä
Tf. ekonomidirektöra: Jari Karjalainen
Vt. hallintojohtaja: Anna-Maija Iitola
Tf. personaldirektör: Jyrki Sydänoja
Specialsakkunnig: Marjo Mäki-Krekola
Tf. stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om
  inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Läs mera om stadsfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.
Stadsfullmäktiges förkortning är  FG.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval finns var fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Valtuuston kokouksessa valtuutetut istuvat valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
  I Stadsfullmäktiges möte sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enlikt den sittformen som ordföraden har gordkänt.
 1. Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 2. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige.
 3. Stadsfullmäktige har första och andra viceordförare.
 4. Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska ersättaren kallas till möte.
  Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
I viceprotokollförare:
II viceprotokollförare:
Tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola
I ersättare:
II ersättare:

Närvarorätt:

Stadsdirektör: Tomas Häyry
Bildningsdirektör: Christina Knookala
Social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
Teknisk direktör: Markku Järvelä
Tf. ekonomidirektöra: Jari Karjalainen
Vt. hallintojohtaja: Anna-Maija Iitola
Tf. personaldirektör: Jyrki Sydänoja
Specialsakkunnig: Marjo Mäki-Krekola
Tf. stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om
  inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Stadsfullmäktige sammanträder

på måndagar, klockan 17.45, i ny fullmäktigessalen vid Rådhusgatan 33. Möten är öppna för allmänheten.