Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Ordförande: Joakim Strand
I vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
II vice ordförande: Matti Vahtera
Stadsfullmäktiges orförandes mandatperiod: 1.6.2019 – 31.5.2021
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • februari 10.2. Mötet är inställt på grund av för få ärenden.
  mars 23.3. mötesplats Vaasa-opistos festsal, adress Rådhusgatan 31
  maj 4.5.
  juni 8.6. bokslut och ramar till år 2021
 • augusti 31.8.
  november 16.11. budget
  december 14.12.

Möten är öppna för allmänheten. Stadsfullmäktige sammanträden kan du följa med direkt på nätet eller titta på inspelningen senare.

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Stadsfullmäktiges mandattid är fyra år.
  Ordförandens mandattid är två år.
  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval hålls vart fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
  Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
  Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
  Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
  Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
  Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
  Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

 • protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
  tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola

Närvarorätt

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
  bildningsdirektör: Christina Knookala
  social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
  teknisk direktör: Markku Järvelä
  koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
  tf förvaltningsdirektör: Anna-Maija Iitola
  tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
  förvaltningschef: Marjo Mäki-Krekola
  tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Stadsfullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Stadsfullmäktiges mandattid är fyra år.
  Ordförandens mandattid är två år.
  Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
  Kommunalval hålls vart fjärde år.
  Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
  Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
  Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
  Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
  Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
  Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
  Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
  Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

 • protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
  tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola

Närvarorätt

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
  bildningsdirektör: Christina Knookala
  social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
  teknisk direktör: Markku Järvelä
  koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
  tf förvaltningsdirektör: Anna-Maija Iitola
  tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
  förvaltningschef: Marjo Mäki-Krekola
  tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Stadsfullmäktige

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
  Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsfullmäktige sammanträder

måndagar, klockan 17.45, adress Rådhusgatan 33, fullmäktigesalen, första våningen.