Förbigå menyn

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Ordförande: Joakim Strand
I vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
II vice ordförande: Matti Vahtera
Stadsfullmäktiges orförandes verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • februari 10.2.
 • mars 23.3.
 • maj 4.5.
 • juni 8.6. bokslut och ramar till år 2021
 • augusti 31.8.
 • november 16.11. budget
 • december 14.12.

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Stadsfullmäktiges mandattid är fyra år.
 • Ordförandens mandattid är två år.
 • Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
 • Kommunalval hålls vart fjärde år.
 • Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
 • Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
 • Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 • Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
 • Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
 • Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola

Närvarorätt:

stadsdirektör: Tomas Häyry
bildningsdirektör: Christina Knookala
social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
teknisk direktör: Markku Järvelä
koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
tf förvaltningsdirektör: Anna-Maija Iitola
tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
förvaltningschef: Marjo Mäki-Krekola
tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Alla stadsfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tillägsuppgifter

protokollförare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktige

 • Fullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Stadsfullmäktiges mandattid är fyra år.
 • Ordförandens mandattid är två år.
 • Stadsfullmäktiges möte är öppna för allmänheten.

Fullmäktiges sammansättning

 • Vasa stadsfullmägtige har 59 i kommunalval valda förtroendevalda.
 • Kommunalval hålls vart fjärde år.
 • Mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
 • Vid stadsfullmäktiges sammanträde sitter fullmäktige i fullmäktigegrupper enligt den sittordning som ordföranden har godkänt.
 • Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande.
 • Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och två vice ordförande valts för fullmäktige.
 • Stadsfullmäktige har en första och en andra vice ordförande.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.
 • Om en fullmäktigeledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan, ska en ersättare kallas till mötet.
 • Vasa har (15) femton fullmäktigeersättare.

Protokollförare och sekreterare

protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
tekniska sekreterare: Anna-Maija Iitola

Närvarorätt:

stadsdirektör: Tomas Häyry
bildningsdirektör: Christina Knookala
social- och hälsosektorns direktör: Jukka Kentala
teknisk direktör: Markku Järvelä
koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
tf förvaltningsdirektör: Anna-Maija Iitola
tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
förvaltningschef: Marjo Mäki-Krekola
tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund

Alla stadsfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges uppgifter

 • Stadsfullmäktige är kommunens högsta organ och har allmän behörighet att besluta om kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.
 • Det är fullmäktige som har beslutanderätten om inget annat bestäms uttryckligen eller fullmäktige genom förvaltningsstadgan har delegerat beslutanderätt till någon annan kommunal myndighet.

Tillägsuppgifter

protokollförare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsfullmäktige sammanträder

på måndagar, klockan 17.45, i fullmäktigessalen vid Rådhusgatan 33.