Förbigå menyn
kokous

Koncernstyrningen

Koncernstyrningen bereder ärenden i anslutning till stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslutsfattande. Vi berättar om beslut och ändringar i servicen. Vi sköter stadens kommunikation, marknadsföring och varumärkeshantering.

Vår uppgift är att se till att du har möjlighet att få information och påverka beslut som berör din vardag.

När du ringer till telefonväxeln, sköter ärenden på Samservicen och bekantar dig med stadens beslutsfattande, dokument, budget och bokslut, använder du vår service.

Vi utvecklar Vasa och verksamheten och förvaltningen inom stadens organisation. Vi ansvarar för strategisk planering, internationell verksamhet och koordinerar stadens projektverksamhet.

Vår verksamhet är baserad på kontinuerlig utveckling. Om du har utvecklingsförslag, önskar vi att du berättar om dem för oss via responssystemet.

Tomas Häyry
stadsdirektör