Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi går i praktigen.

Ordförande: Maria Tolppanen
I viceordförande: Marko Heinonen
II viceordförande: Mauri Ollila
Protokollförare: Anna-Maija Iitola tf. förvaltningsdirektör
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.6.2021

Mötesdagar 2019

 • 7.1. extra möte, 14.1., 28.1., 18.2., 4.3., 11.3., 25.3., 1.4. bokslut, 15.4. flyttats, 17.4. nytt sammanträdesdatum, 29.4., 13.5., 20.5., 3.6., 17.6., 26.6. extra möte kl. 15.00, 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 14.10., 14.10.  mötet är annulerat och det håller 21.10., 21.10, 28.10., 4.11. budget

 

 • 11.11.
 • 25.11.
 • 2.12.
 • 16.12.

 

Läs mera om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi går i praktigen. Mandattiden är (2) två år och förkortningen ST. Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna:

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
 • bildningsdirektör: Christina Knookala
 • teknisk direktör: Markku Järvelä
 • direktör för social- och hälsosektorn: Jukka Kentala

Närvarorätt:

 • stadsfullmäktiges ordförande: Joakim Strand
 • stadsfullmäktiges 1. vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
 • stadsfullmäktiges 2. vice ordförande: Matti Vahtera

Tjänsteinnehavarna på möten:

 • tf förvaltningsdirektör, protokollförare: Anna-Maija Iitola
 • tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund
 • tf ekonomidirektör: Jari Karjalainen
 • tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
 • utvecklingsdirektör: Susanna Slotte-Kock

Alla stadsstyrelsens ledamöter.

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
 • Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktigen
 • Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
 • Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämder. Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Läs mera om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi går i praktigen. Mandattiden är (2) två år och förkortningen ST. Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna:

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
 • bildningsdirektör: Christina Knookala
 • teknisk direktör: Markku Järvelä
 • direktör för social- och hälsosektorn: Jukka Kentala

Närvarorätt:

 • stadsfullmäktiges ordförande: Joakim Strand
 • stadsfullmäktiges 1. vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
 • stadsfullmäktiges 2. vice ordförande: Matti Vahtera

Tjänsteinnehavarna på möten:

 • tf förvaltningsdirektör, protokollförare: Anna-Maija Iitola
 • tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund
 • tf ekonomidirektör: Jari Karjalainen
 • tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
 • utvecklingsdirektör: Susanna Slotte-Kock

Alla stadsstyrelsens ledamöter.

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
 • Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktigen
 • Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
 • Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämder. Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsen sammanträder

på måndagar kl. 13.00 i Styrelsegården, vid adressen Rådhusgatan 33 A