Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för att stadens förvaltning och ekonomi fungerar. Stadsstyrelsens mandatperiod är 1.6.2023 – 31.5.2025. Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller -ersättarna.

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
 • Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Mötesdagar 2024

Mötesdagar 2024

januari 15.1. , 29.1.
februari 12.2.
mars 4.3. , 18.3. , torsdag 28.3. (bokslut)
april 8.4. , 22.4.
maj 6.5. , 20.5. , 27.5.
juni 3.6. , 17.6.

augusti 12.8. , 26.8.
september 9.9. , 23.9. , 30.9.
oktober 14.10. , 28.10. kl. 9.30 (budget)
november 4.11. , 18.11.
december 2.12. , 16.12.

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? -presenteras kortfattat och lättfattligt beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten.

Mötesprotokollen finns framlagda på webben från den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Ordföranden och medlemmar

Ordförande Maria Tolppanen
I vice ordförande Marko Heinonen
II vice ordförande Mauri Ollila

Stadsstyrelsens mandatperiod är 1.6.2023 – 31.5.2025.

Se medlemmar här.

Läs mer om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Enligt 8 § i Vasa stads förvaltningsstadga har stadsstyrelsen elva (11) ledamöter och bland dem väljer fullmäktige en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid. Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland
  fullmäktigeledamöterna eller -ersättarna.

Bindningar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller.

Läs mer om bindningar här.

Protokollförare