Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för att stadens förvaltning och ekonomi fungerar.

Ordförande Maria Tolppanen
I vice ordförande Marko Heinonen
II vice ordförande Mauri Ollila
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola

Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2023 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 16.1, 30.1.
februari 13.2.
mars  6.3, 20.3, 30.3. kl. 16.30 (bokslut)
april 19.4. kl. 13.00
maj 2.5, 15.5, 29.5.
juni 5.6, 19.6.

augusti 14.8, 21.8.
september 4.9, 18.9
oktober 2.10, 16.10, 30.10. (budget)
november  6.11, 20.11.
december 4.12, 18.12.

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 15.1. , 29.1.
februari 12.2.
mars 4.3. , 18.3. , torsdag 28.3. (bokslut)
april 8.4. , 22.4.
maj 6.5. , 20.5. , 27.5.
juni 3.6. , 17.6.

augusti 12.8. , 26.8.
september 9.9. , 23.9. , 30.9.
oktober 14.10. , 28.10. kl. 9.30 (budget)
november 4.11. , 18.11.
december 2.12. , 16.12.

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? -presenteras kortfattat och lättfattligt beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten.

Mötesprotokollen finns framlagda på webben från den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Läs mera om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Enligt 8 § i Vasa stads förvaltningsstadga har stadsstyrelsen elva (11) ledamöter och bland dem väljer fullmäktige en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid. Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland
  fullmäktigeledamöterna eller -ersättarna.

Föredragarna

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  koncernförvaltningsdirektören
  Jari Karjalainen
  tekniska direktören Markku Järvelä

Protokollförare

 • protokollföraren förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola
  i reserv stadsjuristen Marja Ylisalmi

Närvarorätt

 • ledamöterna
  stadsstyrelsens föredragar
  stadsfullmäktiges ordförande
  stadsfullmäktiges 1:a vice ordförande
  stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande

Stadsstyrelsens ordförande kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Tjänsteinnehavares närvaro

 • stadsjuristen Marja Ylisalmi
  ekonomi- och strategidirektör Cecilia Raunio

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Enligt 8 § i Vasa stads förvaltningsstadga har stadsstyrelsen elva (11) ledamöter och bland dem väljer fullmäktige en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid. Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland
  fullmäktigeledamöterna eller -ersättarna.

Föredragarna

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  koncernförvaltningsdirektören
  Jari Karjalainen
  tekniska direktören Markku Järvelä

Protokollförare

 • protokollföraren förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola
  i reserv stadsjuristen Marja Ylisalmi

Närvarorätt

 • ledamöterna
  stadsstyrelsens föredragar
  stadsfullmäktiges ordförande
  stadsfullmäktiges 1:a vice ordförande
  stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande

Stadsstyrelsens ordförande kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Tjänsteinnehavares närvaro

 • stadsjuristen Marja Ylisalmi
  ekonomi- och strategidirektör Cecilia Raunio

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsstyrelsen sammanträder

måndagar kl. 13.00 i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10.