Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för att stadens förvaltning och ekonomi fungerar.

Ordförande: Maria Tolppanen
I vice ordförande: Marko Heinonen
II vice ordförande: Mauri Ollila
Protokollförare: Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsens mandatperiod: 1.6.2019 – 31.6.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 13.1., 27.1.
 • februari 17.2.
 • mars 2.3., 16.3., 30.3. bokslut
 • april 6.4., 20.4.
 • maj 11.5., 18.5.
 • juni 1.6., 15.6.
 • augusti 10.8., 24.8.
 • september 7.9., 21.9.
 • oktober 5.10., 19.10.
 • november 2.11. budget, 9.11., 23.11.
 • december 7.12., 21.12.

Läs mera om stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi fungerar i praktigen.
 • Stadsstyrelsens mandatperiod är (2) två år.
 • Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna:

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
 • koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
 • bildningsdirektör: Christina Knookala
 • teknisk direktör: Markku Järvelä
 • direktör för social- och hälsosektorn: Jukka Kentala

Närvarorätt:

 • stadsfullmäktiges ordförande: Joakim Strand
 • stadsfullmäktiges 1. vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
 • stadsfullmäktiges 2. vice ordförande: Matti Vahtera

Tjänsteinnehavarna på möten:

 • tf förvaltningsdirektör: Anna-Maija Iitola
 • tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund
 • koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
 • tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
 • utvecklingsdirektör: Susanna Slotte-Kock

Alla stadsstyrelsens ledamöter.

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
 • Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
 • Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
 • Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
 • Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, tf. förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola
  tel. 06 325 1140
  e-post: anna-maija.iitola@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi fungerar i praktigen.
 • Stadsstyrelsens mandatperiod är (2) två år.
 • Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna:

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
 • koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
 • bildningsdirektör: Christina Knookala
 • teknisk direktör: Markku Järvelä
 • direktör för social- och hälsosektorn: Jukka Kentala

Närvarorätt:

 • stadsfullmäktiges ordförande: Joakim Strand
 • stadsfullmäktiges 1. vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
 • stadsfullmäktiges 2. vice ordförande: Matti Vahtera

Tjänsteinnehavarna på möten:

 • tf förvaltningsdirektör: Anna-Maija Iitola
 • tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund
 • koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
 • tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
 • utvecklingsdirektör: Susanna Slotte-Kock

Alla stadsstyrelsens ledamöter.

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
 • Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
 • Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
 • Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
 • Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, tf. förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola
  tel. 06 325 1140
  e-post: anna-maija.iitola@vaasa.fi

Stadsstyrelsen sammanträder

måndagar kl. 13.00 i Styrelsegården, adress Rådhusgatan 33 A.