Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för att stadens förvaltning och ekonomi fungerar.

Ordförande: Maria Tolppanen
I vice ordförande: Marko Heinonen
II vice ordförande: Mauri Ollila
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Stadsstyrelsens mandatperiod: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 13.1., 27.1.
  februari 17.2.
  mars 2.3., 9.3., 16.3., 30.3. 31.3. bokslut
  april 6.4., extra sammanträde på onsdag 8.4. kl. 13.00, 20.4.
  maj 11.5., 18.5.
  juni 1.6., 15.6.
 • augusti 10.8., 24.8.
  september 7.9., 21.9.
  oktober 5.10., 19.10.
  november 2.11. budget, 9.11., 23.11.
  december 7.12., 21.12.

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? -presenteras kortfattat och lättfattligt beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten. 

Läs mera om stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi fungerar i praktigen.
  Stadsstyrelsens mandatperiod är (2) två år.
  Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
  bildningsdirektör: Christina Knookala
  direktör för social- och hälsosektorn: Jukka Kentala
  koncernförvaltningsdirektör
  : Jari Karjalainen
  teknisk direktör: Markku Järvelä

Närvarorätt

 • stadsfullmäktiges ordförande: Joakim Strand
  stadsfullmäktiges 1. vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
  stadsfullmäktiges 2. vice ordförande: Matti Vahtera

Tjänsteinnehavarna på möten

 • specialsakkunnig: Anna-Maija Iitola
  tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund
  koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
  tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
  utvecklingsdirektör: Susanna Slotte-Kock

Stadsstyrelsens ledamöter

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningschef Mäki-Krekola Marjo
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi fungerar i praktigen.
  Stadsstyrelsens mandatperiod är (2) två år.
  Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna

 • stadsdirektör: Tomas Häyry
  bildningsdirektör: Christina Knookala
  direktör för social- och hälsosektorn: Jukka Kentala
  koncernförvaltningsdirektör
  : Jari Karjalainen
  teknisk direktör: Markku Järvelä

Närvarorätt

 • stadsfullmäktiges ordförande: Joakim Strand
  stadsfullmäktiges 1. vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
  stadsfullmäktiges 2. vice ordförande: Matti Vahtera

Tjänsteinnehavarna på möten

 • specialsakkunnig: Anna-Maija Iitola
  tf stadsjurist: Sebastian Rönnlund
  koncernförvaltningsdirektör: Jari Karjalainen
  tf personaldirektör: Jyrki Sydänoja
  utvecklingsdirektör: Susanna Slotte-Kock

Stadsstyrelsens ledamöter

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningschef Mäki-Krekola Marjo
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsstyrelsen sammanträder

måndagar kl. 13.00 i styrelsegården, adress Rådhusgatan 33 A.