Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för att stadens förvaltning och ekonomi fungerar.

Ordförande Maria Tolppanen
I vice ordförande Marko Heinonen
II vice ordförande Mauri Ollila
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • augusti 10.8, 24.8
  september 7.9, 21.9
  oktober 5.10, 19.10
  november 2.11 budget, 9.11, 23.11
  december 7.12, 21.12
 • januari 13.1, 27.1
  februari 17.2
  mars 2.3, 9.3, 16.3, 30.3 31.3 bokslut
  april 6.4, extra sammanträde på onsdag 8.4 kl. 13.00, 20.4
  maj 11.5, 18.5
  juni 1.6, 15.6

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? -presenteras kortfattat och lättfattligt beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten. 

Läs mera om stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi fungerar i praktigen.
  Stadsstyrelsens mandatperiod är (2) två år.
  Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  direktören för social- och hälsosektorn Jukka Kentala
  koncernförvaltningsdirektören
  Jari Karjalainen
  tekniska direktören Markku Järvelä

Protokollförare

 • förvaltningschefen Marjo Mäki-Krekola (från 1.2.2020) och
  i reserv stadsjuristen Marja Ylisalmi

Närvarorätt

 • ledamöterna
  stadsstyrelsens föredragar
  stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand
  stadsfullmäktiges 1:a vice ordförande Anne-Marie Viinamäki
  stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande Matti Vahtera

Stadsstyrelsens ordförande kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Tjänsteinnehavares närvaro

 • koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
  ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
  stadsjuristen Marja Ylisalmi

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsen

 • Stadsstyrelsen svarar att stadens förvaltning och ekonomi fungerar i praktigen.
  Stadsstyrelsens mandatperiod är (2) två år.
  Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige och revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande samt första och andra viceordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland fullmäktigeledamöterna eller ersättarna i fullmäktige.

Föredragarna

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  direktören för social- och hälsosektorn Jukka Kentala
  koncernförvaltningsdirektören
  Jari Karjalainen
  tekniska direktören Markku Järvelä

Protokollförare

 • förvaltningschefen Marjo Mäki-Krekola (från 1.2.2020) och
  i reserv stadsjuristen Marja Ylisalmi

Närvarorätt

 • ledamöterna
  stadsstyrelsens föredragar
  stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand
  stadsfullmäktiges 1:a vice ordförande Anne-Marie Viinamäki
  stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande Matti Vahtera

Stadsstyrelsens ordförande kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Tjänsteinnehavares närvaro

 • koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
  ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
  stadsjuristen Marja Ylisalmi

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsstyrelsen sammanträder

måndagar kl. 13.00 i styrelsegården, adress Rådhusgatan 33 A.