Förbigå menyn

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för att stadens förvaltning och ekonomi fungerar.

Ordförande Maria Tolppanen
I vice ordförande Marko Heinonen
II vice ordförande Anne Rintamäki
Ordförandes mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2023
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola

Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2023
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

augusti 8.8, fredag 19.8
september 5.9, 19.9
oktober 3.10, 17.10, 31.10 budget
november 7.11, 21.11
december 5.12, 19.12

januari 17.1, 31.1
februari 21.2
mars 7.3, 21.3 kl. 16.30, 31.3 bokslut
april 11.4, 12.4 kl. 16.15, 25.4
maj 9.5, 23.5, 30.5
juni 6.6 kl. 14, 20.6

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 16.1. , 30.1.
februari 15.2.
mars  6.3. , 20.3., fredag 31.3. bokslut
april 17.4.
maj 2.5. , 15.5. , 29.5.
juni 5.6. , 19.6.

augusti 14.8. , 28.8.
september 11.9 , 18.9 , 25.9.
oktober 16.10. , 30.10. budget
november  6.11. , 20.11.
december 4.12. , 18.12.

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? -presenteras kortfattat och lättfattligt beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats från den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Läs mera om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Enligt 8 § i Vasa stads förvaltningsstadga har stadsstyrelsen elva (11) ledamöter och bland dem väljer fullmäktige en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid. Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland
  fullmäktigeledamöterna eller -ersättarna.

Föredragarna

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  direktören för social- och hälsosektorn Jukka Kentala
  koncernförvaltningsdirektören
  Jari Karjalainen
  tekniska direktören Markku Järvelä

Protokollförare

 • protokollföraren förvaltningschefen Marjo Mäki-Krekola
  i reserv stadsjuristen Marja Ylisalmi

Närvarorätt

 • ledamöterna
  stadsstyrelsens föredragar
  stadsfullmäktiges ordförande
  stadsfullmäktiges 1:a vice ordförande
  stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande

Stadsstyrelsens ordförande kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Tjänsteinnehavares närvaro

 • koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
  ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
  stadsjuristen Marja Ylisalmi

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens sammansättning

 • Enligt 8 § i Vasa stads förvaltningsstadga har stadsstyrelsen elva (11) ledamöter och bland dem väljer fullmäktige en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för stadsstyrelsen för deras mandattid. Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Stadsstyrelsens ledamöter och de personliga ersättarna väljs bland
  fullmäktigeledamöterna eller -ersättarna.

Föredragarna

 • stadsdirektören Tomas Häyry
  bildningsdirektören Christina Knookala
  direktören för social- och hälsosektorn Jukka Kentala
  koncernförvaltningsdirektören
  Jari Karjalainen
  tekniska direktören Markku Järvelä

Protokollförare

 • protokollföraren förvaltningschefen Marjo Mäki-Krekola
  i reserv stadsjuristen Marja Ylisalmi

Närvarorätt

 • ledamöterna
  stadsstyrelsens föredragar
  stadsfullmäktiges ordförande
  stadsfullmäktiges 1:a vice ordförande
  stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande

Stadsstyrelsens ordförande kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Tjänsteinnehavares närvaro

 • koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainen
  ekonomi- och strategidirektören Miia Äkkinen
  stadsjuristen Marja Ylisalmi

Stadsstyrelsens uppgifter

 • Ansvarar för kommunens förvaltning och den praktiska skötseln av ekonomin.
  Leder staden förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige
  Bevakar stadens intressen och representerar staden i olika sammanhang.
  Väljer en egen representant och vid behov en ersättare till alla nämnder.
  Stadsstyrelsens representant är med på nämdernas och sektionernas möten.

Stadsstyrelsens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsstyrelsen sammanträder

måndagar kl. 13.00 i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10.