Förbigå menyn

Nämnder

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt elva (11) nämnder.

Bildningssektorns nämnder

Koncernförvaltningens nämnd

Social- och hälsosektorns nämnd

Stadsfullmäktiges nämnder

Stadsmiljösektorns nämnder

Läs mera om nämnder

 • Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter.
  Nämnderna kan ha sektioner.
  Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare.
  I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.
  I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.

Läs mera om nämnder

 • Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter.
  Nämnderna kan ha sektioner.
  Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare.
  I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.
  I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.