Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Nämnder

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt elva (11) nämnder.

Stadsfullmäktiges nämnder

Bildningssektorns nämnder

Koncernförvaltningens nämnd

Social- och hälsosektorns nämnd

Tekniska sektorns nämnder

Läs mera om nämnder

  • Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter.
  • Nämnderna kan ha sektioner.
  • Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare.
  • I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.
  • I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.

Läs mera om nämnder

  • Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter.
  • Nämnderna kan ha sektioner.
  • Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare.
  • I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.
  • I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.