Förbigå menyn

Nämnder

I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.

Innom stadsfullmäktige fungerar

 1. Centralvalnämnden
 2. Revisionsnämnden
 3. Stadsfullmäktiges valnämnd

Innom bildningssektorn fungerar

 1. Kultur- och idrottsnämnden
 2. Nämnden för fostran och undervisning
 3. Utbildningsnämnden

Innom centralförvaltningen fungerar

 1. Områdesnämnden för Lillkyro

Innom social- och hälsosektorn fungerar

 1. Social- och hälsovårdsnämnden

Innom tekniska sektorn fungerar

 1. Byggnads- och miljönämnden
 2. Tekniska nämnden
 3. Vasaregionens avfallsnämnd

Läs mera om nämnder

 1. Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter.
 2. Nämnderna kan ha sektioner.
 3. Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare.
 4. I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.
 5. I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.

Läs mera om nämnder

 1. Fullmäktige beslutar vilka nämnder kommunen ska ha, hur många ledamöter som ska väljas till nämnderna och nämndernas befogenheter.
 2. Nämnderna kan ha sektioner.
 3. Nämndernas ledamöter väljs för fullmäktiges mandatperiod, om inte fullmäktige har beslutat att nämndernas mandatperioder ska vara kortare.
 4. I allmänhet väljs ett udda antal ledamöter för att rösterna vid behandlingen av enskilda mötesärenden inte ska falla jämnt.
 5. I Vasa stads förvaltning ingår elva (11) nämnder.