Förbigå menyn
Tillbaka till museernas förstasida Tillbaka till museernas förstasida

12.4–8.9.2024

Österbottens museum

12 € / 7 € / 0 €

Who is Roger Broo?

12.4–8.9.2024

Österbottens museum

 

Vem är Roger Broo? Det är en fråga som konstnären Carina Granlund ställt i flertalet skisser inför ett beställningsarbete av konstsamlaren Roger Broo (1945–2017). Utställningen presenterar samlaren och hans konstsamling och försöker genom verken ge en bild av honom och hans konstintresse. Samlingen med betoning på grafik och måleri består i sin helhet av ungefär 400 verk och sträcker sig från 1950-talet till 2010-talet.

Efter Broos bortgång donerade makan Harriet Silius år 2021 en del av samlingen till Stiftelsen för Åbo Akademi. Samlingen med ungefär 160 verk av nästintill 100 konstnärer utgör grunden för denna utställning som därtill kompletteras med ett mindre antal verk som tidigare donerats till Åbo konstmuseum och verk i familjens ägo. I utställningen Who is Roger Broo? lyfts 33 av dessa konstnärer fram.

Som samlare följde Broo med i samtidskonstens utveckling och besökte frekvent utställningar på museer och gallerier. Genom sina konstförvärv stödde han framför allt unga konstnärer i början av deras karriärer. I den mångsidiga samlingen är flertalet konstnärer representerade med bara ett eller ett fåtal verk, medan konstnärer som Carina Granlund, Manno Kalliomäki, Veronika Ringbom och Pauliina Turakka Purhonen medverkar med flera verk. Samlingen inrymmer både humor, lekfullhet och allvar och genom sin mångsidighet och brokighet ger den uttryck för ett öppensinnat samlande och genuint konstintresse.

Förutom konstsamlandet var Broo en aktiv och engagerad aktör med olika uppdrag och roller inom konst- och kulturfältet i Finland. Han var samhällsvetare och högt engagerad i utbildningsfrågor. Han arbetade i mer än 30 år som Åbo Akademis förvaltningsdirektör och kom också att utnämnas till hedersdoktor. Därtill var han medlem och ordförande vid olika styrelser och föreningar, såsom Stiftelsen Pro Artibus, Svenska kulturfonden och Åbo konstmuseum.

 

Utställningen är producerad i samarbete mellan Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasa museer. Kurator för utställningen är amanuens Janna Sirén. Tekniskt genomförande: Juha Havusela, Olli Kohtamäki och Jenni Ojalainen.

Veronika Ringbom, Tepaus, 2000. Foto: Linus Lindholm.

Carina Granlund, Porträtt av Roger Broo, 2005-2006. Foto: Annika Welling-Nyberg.