Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tillbaka till ingångssidan Till ingångssidan
Wasa teater

Högstadier, boka höstens TIU-föreställning gratis!

Publicerad: 23.2.2021

Uppdaterad: 23.2.2021

År 2020 initierade Wasa Teater ett projekt med syftet utveckla ett teaterpedagogiskt kompetenscentrum som genererar TIU program med avstamp i skolans läroplan. TIU är ett ämnesöverskridande didaktiskt inslag i undervisningen som stöder elevernas läroprocess inom ett tema.

TIU är en förkortning av Teater-I-Undervisningen. Projektet utvecklar TIU som teaterform, fördjupningsmaterial och workshops i ämnen och teman som ingår i läroplanen. Läs mer om projektet här.

Ensamhet som tema 2021

Det övergripande temat är ensamhet, där syftet är att utforska social hållbarhet. Eleverna reflekterar och utforskar tematiken under förarbete, TIU-programmet och efterarbete.

Övergripande lärandemål är att:

·        eleverna ska känna sig inkluderande, delaktiga och trygga i gruppen.

·        eleverna ska känna sig uppskattade och sedda.

·        eleverna ska trivas i skolan och aktivt kunna bidra till en god gemenskap, vilket medför att eleverna orkar bättre i studierna.

Vid utformning av TIU programmet 2021, beaktas senaste skolhälsoundersökning som gjorts av THL (omfattande frågeformulär som fylls i av nästan 255 000 elever och studerande i Finland). Resultaten av undersökningen indikerar att mer arbete behövs för att förebygga av ensamhet bland ungdomar.

TIU förenar konst och pedagogik. I TIU förs en dialog kring ett utvalt tema och formuleras som frågor. Avsikten är inte att ge färdiga svar utan att ge rum för bearbetning av tematiken och frågor som väcks.

En gratis föreställning per skola

Tack vare ett samarbete mellan Wasa Teater och Folkhälsan erbjuds alla skolor med årskurserna 7-9 som undervisar på svenska ett TIU-program utan kostnad. TIU-programmet 2021 produceras i samarbete med Folkhälsan och är en del av deras 100-årsjubileumsprogram.

TIU-programmet är planerat för upp till 100 elever per gång. Om ni vill är det möjligt att köpa fler program under samma dag eller vecka vi besöker er. TIU-program (utöver det ni får boka utan kostnad) kostar 800 € per grupp (upp till 100 elever).

För att meddela intresse och boka föreställning fyller skolorna i ett formulär och blir senare kontaktade av Wasa Teater.

Per Ehrström

Intervju med Per Ehrström

Per Ehrström, född och uppvuxen i Jakobstad, är utexaminerad från Teaterhögskolan 2011. Han har tidigare jobbat fyra år på Wasa Teater och är den som skrivit manuset till (gem)ensam.

Vad anser du om TIU som teaterform? Vad är dess fördelar? Hur skiljer den sig från en ”vanlig” teaterföreställning?

TIU som form är relativt nytt för mej så jag lär mej som bäst om formen och dess möjligheter. Just nu tänker jag att den största fördelen är möjligheten till direktkontakt med publiken. Teater handlar förstås alltid om kommunikation mellan scen och publik men i en TIU-pjäs finns potentialen att bryta upp förhållandet mellan scenen och publiken ytterligare. Eftersom en TIU-pjäs innehåller interaktiva element med publiken möjliggör den andra sätt att berätta och vara i dialog med publiken. Att Wasa Teaters TIU-program innehåller ett för- och efterarbete känns också som en viktig del, det innebär att föreställningen är en del av en större helhet.

Till TIU-konceptet här att jobba med målgruppen/eleverna kring ett visst tema. Vad är tematiken som kommer att genomsyra TIU-projektet i höst?

Temat är ensamhet och social hållbarhet. Skrivprocessen just nu består mycket av att avgränsa temat och att hitta olika vinklar och perspektiv. Jag skriver själv manuset till föreställningen men diskuterar mycket med regissören Carl Alm och scenografen Anders Karls och ser fram emot att snart få jobba med hela arbetsgruppen. Jag tror att vi alla har personliga erfarenheter av tematiken och jag hoppas att alla som deltar i arbetet med föreställningen ska kunna påverka hur den ser ut. Det känns viktigt med tanke på tematiken, ensamhet kan upplevas på väldigt många sätt.

Läs mer: Wasa Teater