Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tillbaka till ingångssidan Till ingångssidan

Villaliv i skärgården

Publicerad: 23.2.2021

Uppdaterad: 23.2.2021

Österbottens museums sommarutställning är Villaliv som presenterar sommarbosättningens, villa- och stuglivets kulturhistoria i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid som ett övergripande kulturfenomen. 

Text: Maija Rossi
Bild: VILLA FINNILÄ STRANDPAVILJONG. Österbottens museums arkiv 

 

Österbotten var en föregångare vid uppkomsten av villakulturen. Livet på sommaren under olika tidsperioder presenteras med hjälp av fotografier, kartor och samlingsföremål, vilka huvudsakligen kommer från Österbottens museums egna samlingar. Utställningen lyfter fram ett urval av villa- och stugobjekt i Vasaregionen, Karleby, Jakobstad, Nykarleby och Kristinestad. Utställningen har producerats av en bred arbetsgrupp vid Vasa stads museer.  

 

Från sommarhem för ståndspersoner till en TV-kändis 

Villakulturen började framför allt på 1800-talet sprida sig från Sverige till Finland, till en början till den österbottniska kusten. Sommarboendet var till en början ett privilegium för herrskap, och familjerna tillbringade hela sommaren på sina stora villor.  

Mera kända Vasavillor som har bevarats är bl.a. Villa Sandviken från 1840-talet och Strömsö från år 1852. Villa Sandviken renoverades och blev restaurang 2017, före det var den societetsvilla, där gäster alltifrån Runeberg till Sibelius och Järnefelt trakterades. Villa Strömsö har varit hem för Yles lifestyle-program i nästan 20 år redan. Ursprungligen var den en privatvilla och ägdes av några kända Vasasläkter fram till 1960-talet.  

 

Stuglivet möjligt för massorna  

Utöver villa- och stugbyggnader lyfter utställningen även fram hur man levde och fördrev tiden på villorna, både vardag och fest.  

På 1950-talet kunde allt flera skaffa sig en fritidsbostad, som ofta var en stuga med bastu, byggd av bräder och rest med talkoarbete. Stuglivet ökade betydligt på 1960-talet, eftersom övergången till femdagars arbetsvecka innebar mera fritid.  

I takt med att sommarbostäderna blev mindre och villakulturen tynade bort, fick vistelse utomhus, bastubad, simning, fiske och insamling av skogens rikedomar huvudrollen i stuglivet. Utställningen omfattar fotografier, föremål ur samlingarna och textmaterial, och även allmänheten har fått bidra med erfarenheter, minnen och bildmaterial.  

 

Villa- eller stugsäsongsavslutning  

Under första hälften av 1800-talet kom de venetianska aftnarna genom sjöhandeln till Finland från Italien. Dessa började firas till en början vid villorna på sydkusten, varifrån sedvanan spred sig till övriga kuststäder och knöts samman med villatraditionen.  

I synnerhet i Karleby- och Jakobstadstrakten används fortfarande namnet Veneziaden om festen som avslutar stug- och båtsäsongen. I Vasa har evenemanget flera namn, såsom villaavslutning eller sommarstugesäsongsavslutning. Det blev etablerat att fira venetiansk afton sista lördagen i augusti, eftersom man återvände till staden från villorna i skiftet augusti-september.

 

INFO

Villaliv 7.5.–29.8.2021 
Österbottens museum ti-sö kl. 10-17 
(ändringar möjliga)

Utställningar Vasa stads museer