Förbigå menyn

Welcome Office - information och rådgivning

Har du flyttat till Finland?

På Welcome Office får du information om ärenden som gäller migration, det finländska samhället, den offentliga servicen, språkkurser samt arbetslivet.

Oavsett ärende eller fråga, välkommen, vår service är gratis!

Welcome Office broschyr 2023

Öppet: OBS! Vi har stängt 8-10.2 på grund av flytt till ny address vid Ekgården, Teräsgränd 1. 

svenska, finska, engelska: måndag, onsdag och torsdag kl. 10.00 – 16.15, tisdag kl. 10.00 – 17.00 och fredag kl. 10.00 – 15.00.

arabiska: måndag, onsdag och torsdag kl. 10.00 – 16.15, tisdag kl. 10.00 – 17.00 och fredag kl. 10.00 – 15.00.

ryska: onsdag kl. 12.15 – 16.15

Kontaktuppgifter: welcome.office@vaasa.fi, tel. +358 (0)6 325 1551 eller genom chatten på denna sida (vi svarar må – fre kl. 10 – 15).

Du kan få råd och hjälp med:

 • officiella papper & ansökningar
 • boka tider till service
 • migrationsärenden
 • arbetslivsfrågor
 • myndighetsservice och i samhällsfrågor
 • språkkurser
 • utbildnings- och praktikmöjligheter
 • dagvård
 • social- och hälsovårdsservice
 • boende
 • fritidssysselsättningar

Resursringen -nätverk för främjande av integration

Resursringen är ett nätverk för sakkunniga och aktörer med integrationsfrämjande verksamhet i Vasaregionen. I nätverket delas information via e-post och diskuteras frågor som rör invandringsärenden och integration på möten ca. 2 gånger/år. I Resursringen sprider vi information om t.ex. kurser eller evenemang riktade till invandrare  Nätverket är tvåspråkigt och koordinator är Marjo Hannu-Jama och Welcome Office.

Om du vill nå andra aktörer eller få information från andra genom Resursringen kan du kontakta welcome.office@vaasa.fi så lägger vi till dina kontaktuppgifter till e-postlistan.

Alla som har relevant information, kan använda e-postlistan för informationsspridning. E-postmeddelandet skickas till welcome.office@vaasa.fi, och det vidarebefordras till medlemmarna i nätverket. Listan når cirka 200 sakkunniga och aktörer.

Welcome Office bakgrund och projekttidens websidor

 • Welcome Office är en informations- och rådgivningspunkt vars verksamhet startade som ESF (via Österbottens NTM-central) och ERUF (via Österbottens förbund) finansierat projekt 2012.
 • I projektet deltog 12 kommuner i Österbotten med 3 projektarbetare och 1 projektchef.
 • Vasa stad administrerade över projektet.
 • Kundservicen i Vasa öppnades 2012 i Medborgarinfos utrymmen i huvudbiblioteket och dit hörde även Korsholm och Vörå.
 • Under projekttiden hörde Welcome Office i Vasa, Vörå och Korsholm till Utlänningsbyrån vid Social- och hälsovårdssektorn.
 • Från och med 2015 har Welcome Office tillhört Förvaltningsservicen vid Centralförvaltningen.
 • Korsholm öppnade en administrativt egen Welcome Office 2017.
 • I K5-området (Närpes, Malax, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö) finns 1 ambulerande servicerådgivare.

Mera information, t.ex kontaktuppgifter till Welcome Office service i övriga kommuner, hittar du på projekttidens websidor.

www.welcomeoffice.fi

Kontakta

Besök

Öppettider

 • MÅNDAG 10.00 - 16.15

 • TISDAG 10.00 - 17.00

 • ONSDAG 10.00 - 16.15

 • TORSDAG 10.00 - 16.15

 • FREDAG 10.00 - 15.00