Förbigå menyn

Welcome Office - information och rådgivning

Är du ny i Finland?
På Welcome Office får du information om ärenden som gäller migration, det finländska samhället, den offentliga servicen, språkkurser samt jobb och rekrytering.

Tidtabell:

 • svenska, finska & engelska: måndag – torsdag kl. 10.00 – 16.15, fredag kl. 10.00 – 15.00
 • arabiska: onsdag kl. 13.00 – 15.00. Kontakta arabisktalande rådgivare, tel. 040 594 0205, för distansrådgivning (WhatsApp & Teams).
 • somaliska: tisdag kl. 13.00 – 16.00

Om du behöver distansrådgivning kontakta vår chatt kl. 10 – 15 (må – fre) eller kontakta på tel. 06-325 1551.

Du kan även kontakta oss på tel.+358 (0)40 569 6046 genom appen Microsoft Kaizala. Ladda ner den gratis på Google Play eller Apple Store.

Du kan få information och råd om:

 • migrationsärenden
 • rekrytering
 • arbetslivet
 • myndighetsservice och i samhällsfrågor
 • språkkurser
 • utbildnings- och praktikmöjligheter
 • dagvård
 • social- och hälsovårdsservice
 • boende
 • fritidssysselsättningar

Alla invandrare är välkomna till rådgivningen. Speciellt betonas vägledningen och rådgivningen för arbetsrelaterade invandrare och deras familjer, äktenskapsrelaterade invandrare samt internationella studeranden.

Welcome Office erbjuder även service till olika aktörer inom kommunen, företag, arbetsgivare, de olika utbildningsorganisationerna, den tredje sektorn samt till projekten i Vasa och Vörå.

Welcome Office erbjuder även service till olika aktörer inom kommunen, företag, arbetsgivare, de olika utbildningsorganisationerna, den tredje sektorn samt till projekten i Vasa och Vörå.

Welcome Office bakgrund och projekttidens websidor

 • Welcome Office är en informations- och rådgivningspunkt vars verksamhet startade som ESF (via Österbottens NTM-central) och ERUF (via Österbottens förbund) finansierat projekt 2012.
 • I projektet deltog 12 kommuner i Österbotten med 3 projektarbetare och 1 projektchef.
 • Vasa stad administrerade över projektet.
 • Kundservicen i Vasa öppnades 2012 i Medborgarinfos utrymmen i huvudbiblioteket och dit hörde även Korsholm och Vörå.
 • Under projekttiden hörde Welcome Office i Vasa, Vörå och Korsholm till Utlänningsbyrån vid Social- och hälsovårdssektorn.
 • Från och med 2015 har Welcome Office tillhört Förvaltningsservicen vid Centralförvaltningen.
 • Korsholm öppnade en administrativt egen Welcome Office 2017.
 • I K5-området (Närpes, Malax, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö) finns 1 ambulerande servicerådgivare.

Mera information, t.ex kontaktuppgifter till Welcome Office service i övriga kommuner, hittar du på projekttidens websidor.

www.welcomeoffice.fi

Är du medborgare i ett EU-land och har flyttat till Finland?

Om du kommer från ett EU-land, måste du registrera dig vid Migrationsverket (Migri) om du bor mer än 3 månader i Finland.
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeanpermits

Har du flyttat från ett tredje land, utanför Europeiska unionen?

Om du kommer till Finland för att arbeta, studera eller för att leva med en familjemedlem, behöver du ett uppehållstillstånd från Migrationsverket (Migri).
Första ansökan för uppehållstillstånd:
https://enterfinland.fi/eServices/info/residencepermit
Förnyande av uppehållstillstånd, fortsatt tillstånd:
https://enterfinland.fi/eServices/info/residenceextension
Permanent uppehållstillstånd:
https://enterfinland.fi/eServices/info/permanentresidencepermits

Har du som nordisk medborgare flyttat till Finland?

Du måste göra en flyttanmälan senast inom en vecka från din flyttningsdag. Besök personligen Magistraten på Wolffskavägen 35 (Brändö, Vasa) för att registrera din hemkommun.

Svenska och finska språkkurser i Vasa

Welcome Office skriver och uppdaterar ett kurshäfte på engelska över finska och svenska kurser varje termin eller säsong. Du kan hämta en kopia från Welcome Office.

Language courses BOOKLET 2021 Spring & Summer

 

Gratis inkluderande och integrerande verksamhet i Vasa

Welcome Office uppdaterar vid behov verksamhetskalendern. Du kan vid Welcome Office kundtjänsten begära en kopia av kalendern.

Toimintakalenteri_Verksamhetskalender

Besök

Öppettider

 • MÅNDAG 10.00 - 16.15

 • TISDAG 10.00 - 16.15

 • ONSDAG 10.00 - 16.15

 • TORSDAG 10.00 - 16.15

 • FREDAG 10.00 - 15.00