Förbigå menyn

Digitalt stöd och rådgivning för elektronisk ärendehantering

Via det digitala stödet får du råd och hjälp med att använda dator, mobil, surfplatta och e-tjänster. Syftet med det digitala stödet är att hjälpa kommuninvånarna att självständigt och på ett säkert sätt använda apparater och uträtta ärenden elektroniskt.

Var får jag digitalt stöd?

  • Myndigheter har en lagstadgad skyldighet att ge handledning i användningen av e-tjänsterna de erbjuder.
  • Många företag erbjuder riktat stöd i användningen av tjänsterna de erbjuder, t.ex. banker, försäkringsbolag, mediehus och butiker.
  • Allmänt stöd, dvs stöd för att öka kunnandet och som inte är knutet till specifika tjänster, finns att tillgå på biblioteken och medborgarinstituten samt tillhandahålls av föreningar och organisationer.
  • Enhetsstöd och handledning i hur man använder digitala enheter erbjuds av bl.a. företag.  Man kan även få enhetsstöd på vissa bibliotek och medborgarinstitut samt av föreningar.
  • Närstående, t.ex. föräldrar, barn och vänner, är de som ger mest digitalt stöd.  Oftast ber man först om digitalt stöd av någon närstående.

Hurdant digitalt stöd behöver du?

Genom att klicka på rubrikerna nedan hittar du det digitala stöd som olika aktörer erbjuder i Vasa. Rådgivningen och handledningen är oftast gratis.

Det digitala stödet i hur man använder en enhet eller tjänster kan vara personlig handledning eller handledning i grupp, ansikte mot ansikte eller på distans. Digitalt stöd ges på kundens egen enhet eller på en lånad enhet.

En del av aktörerna ger digitalt stöd ansikte mot ansikte under vardagar och en del har jour under vissa dagar på olika verksamhetsställen. Fråga den som erbjuder digitalt stöd om jourtider och om man eventuellt behöver boka tid på förhand samt hurdant digitalt stöd aktören erbjuder. Du observerar väl också att det digitala stödet kan ha avvikande tider under sommaren.

Kunderna kan självständigt använda kunddatorer eller skriva ut / skanna / kopiera dokument i våra lokaler

Enhetsstöd, t.ex. hjälp och råd när du ska skaffa en enhet

Vi ger råd i användningen av stadens e-tjänster eller hjälp med att hitta myndighetsservice

Kunden får personlig handledning i att använda sin egen enhet eller stöd i att använda bl.a. applikationer och sociala medier

Stöd för personer med funktionsnedsättningar

  • Datero ry (Individuell handledningen i bruket av datateknologiska läs- och skrivhjälpmedel. Föreläsningar om digitala verktyg som underlättar vardagen.)

Stöd för seniorer

Handledning i grupp med kundernas egna enheter eller stöd till exempel i att använda applikationer och sociala medier

Stöd för seniorer

Kurser i datateknik

Stöd för seniorer

Digitalt stöd på distans exempelvis per telefon, e-post, i chatten eller i en annan applikation

Stöd för personer med funktionsnedsättningar

  • Datero ry (Individuell handledningen i bruket av datateknologiska läs- och skrivhjälpmedel. Föreläsningar om digitala verktyg som underlättar vardagen.)

Stöd för seniorer

Digitalt stöd ansikte mot ansikte hemma hos kunderna

Stöd för seniorer

 

Sina digitala färdigheter kan man också utveckla själv

Självstudier enligt en egen tidtabell är också ett sätt att utveckla sina digitala färdigheter som kan rekommenderas. På Internet finns det gott om resurser för detta syfte. Nedan hittar du några länkar till material som finns på nätet för självständigt utvecklande av de digitala färdigheterna.

Visst meddelar du oss, om du märker att en länk eller funktion på den här sidan är föråldrad eller om du vet att det i Vasa erbjuds digitalt stöd som inte eftersträvar vinst och som inte nämns på denna sida. Du kan meddela det via responssystemet.