Förbigå menyn
kokous

Samservice Lillkyro

Vid samserviceenheten i Vähäkyrö-talo får du råd och vägledning i frågor som gäller stadens service samt kompletterande kundbetjäning i ärenden som gäller FPA. Vi står också till tjänst med Postens service. Välkommen!

Om du inte vet vilken av stadens enheter du ska kontakta, hjälper vi dig att hitta rätt ställe.

 • I kassan kan du betala stadens fakturor utan serviceavgift. Läs mera på sidan kassatjänster.
 • Hos oss kan du hämta stadens publikationer och broschyrer
 • Stadens blanketter i pappersform avgiftsfritt
 • Stadens officiella annonser (kungörelser)
 • Förhandsröstningsställe vid riksomfattande val
 • En kundterminal speciellt för elektroniskt uträttande av ärenden
 • Bokning av mötesrum i Vähäkyrö-talo
 • Avhämtnings-/återlämningspunkt för nycklar som används vid reserverade turer i Tervajoen och Savilahden koulus gymnastiksalar och ungdomsgården Kyrölä
 • FPAs kompletterande kundbetjäning; hos oss får du bland annat blanketter och du kan lämna in ansökningar och bilagor till FPA och vi sänder dem vidare. Avgiftsfri utskrivning och kopiering av FPAs dokument. Vi har inte tillgång till FPAs klientuppgifter.
 • Postens serviceställe

I Vähäkyrö-talo finns också landsbygdsbyråns, småbarnspedagogikens, hemsjukvårdens och hemvårdens, miljösektorns, socialväsendets (tidsbokning till socialarbetare), hjälpmedelsutlåningens och Vaasa-opistos enheter i Lillkyro.

Du hittar oss även på Facebook: Vähässäkyrössä tapahtuu

Kopiering, skanning, fax, stadens interna post

 • Ljuskopior
  * svartvit; A4-format 0,50 €, A3-format 0,80 €
  * färg; A4-format 1,50 €, A3-format 2,50 €
 • Skanning 4,00 €/försändelse
 • Fax till Finland 1,50 €/försändelse
 • Stadens interna post som lämnas till samserviceenheten transporteras avgiftsfritt till stadens egna verksamhetsenheter

Försäljning

Ta kontakt

 • Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 9-16

 • Torsdag kl. 9-17