Förbigå menyn
Ungdomar på datorn

Kontakt på webben

På denna sida hittar du Vasa stads digitala tjänster och kanaler för kontakttagande temaområdesvis.

Kontakten kräver i allmänhet att du loggar in antingen med användarnamn och lösenord eller genom att identifiera dig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Sidan uppdateras och nya digitala tjänster tas i bruk stegvis. Om du upptäcker ett fel eller inte hittar den tjänst du söker, kan du ge respons eller föra fram ditt önskemål via feedbackkanalen.

Kultur

Nätbiblioteket 

Bokning av rum på huvudbiblioteket

Gör ett anskaffningsförslag till biblioteket

 • Berätta för oss vilket material som saknas på biblioteket. Alla anskaffningsförslag beaktas, men biblioteket kan tyvärr inte tillmötesgå alla önskemål.

Beställningsblankett för fjärrlån och regionlån

Boken kommer-verksamheten vid biblioteket

 • Bibliotekets boken kommer-verksamhet är avsedd för de kunder som t.ex. på grund av hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen.

Vaasan kaupunginteatteris webbutik

Vasa stadsorkesters webbutik

Vasa körfestivals webbutik

Konstens natt anmälningsformulär

Utställningsansökan till Vasa Konsthall

Boende och byggande

Egnahemstomter

 • Staden överlåter småhustomter till byggare genom ett öppet ansökningsförfarande.
 • Läs mer

Rad- och flervåningshustomter

 • Rad- och flervåningshustomter förklaras årligen lediga att sökas i ett öppet ansökningsförfarande i oktober-november.
 • Läs mer

Bygglov och åtgärdstillstånd

 • Via byggnadstillsynens e-tjänst kan du ansöka om lov och tillstånd för flera projekt som gäller byggande.
 • Läs mer

Fastighetsförrättningar och tomtindelningar

Befrielse från anslutning till spillvattenavlopp

Begäran om bostadsinspektion

Anmärkning om dagvattenavgiften

Ansökan om tillstånd att fälla träd

Grävtillstånd

Kartservicen

Vasas kartservice

 • I kartservicen hittar du bl.a. baskarta, guidekarta, ortoflygbilder samt andra lägesdata.
 • Läs mer

Kartbaserade applikationer

 • På sidan hittar du kartor bl.a. över stadens statyer och minnesmärken, cykelvägnätet och planläggningen.

Understöd

Vasa stads understöd

 • Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar, evenemangsarrangörer samt privatpersoner och konstnärer.
 • Läs mer

Delta, påverka och ge respons

Kommuninvånarinitiativ

Vasa stads responsservice

 • Du kan ge respons på Vasa stads service och verksamhet.

Följ med beslutsfattandet

 • Här hittar du föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut, kungörelser och de förtroendevalda.
 • Läs mer

Övrigt

Vasa stads webbutik

Visit Vaasas webbutik

 • Via Visit Vaasas bokningssida kan du för dig själv, din familj eller grupp boka bl.a. inkvartering, skärgårdskryssning, dagbiljett till museerna samt olika slags upplevelse- och programpaket.

Personalutbildning för utomstående

 • Av Vasa stads utbildningar är en del också öppna för utomstående. Vasa stad ordnar utbildning för sina anställda för upprätthållande av yrkeskunskapen enligt personal- och utbildningsplanen.

Medborgarinfos chatt-tjänst

Vasa stad i webbtjänsten Suomi.fi