Du är här

Investera i Vasa

EnergyVaasa

Vasa är det nordiska centret för energikunnande

Energy in Vaasa
In Vaasa we have found the World’s best model of co-operation. Companies, sometimes even competing companies, are able to develop Finland together. Vaasa is a good example. Companies, universities, schools, the surrounding society, the City of Vaasa and the people there, have always been building on this co-operation and developing a functional ecosystem.
Jaakko Eskola
President and CEO, Wärtsilä
invest-in-vaasa-energy_in_vaasa_-_local_universities.jpg
invest-in-vaasa-energy_in_vaasa_-_the_export_rate_over.jpg
invest-in-vaasa-energy_in_vaasa_-_the_energy_technology.jpg
invest-in-vaasa-energy_in_vaasa_-_the_total_business.jpg
invest-in-vaasa-energy_in_vaasa_-_the_most_innovative.jpg

EnergyVaasa är Nordens största energiteknologicenter

Detta har gjort det till en världsledare inom olika teknologier, exempelvis smarta elektriska lösningar, hållbar energi, flexibel energiproduktion och digitalisering. Tack vare det betydande antalet högteknologiska företag i regionen kan Vasa erbjuda nya företag ett fördelaktigt växtunderlag. EnergyVaasas ekonomi kommer från export, vilket bevisas av den anmärkningsvärda exportkvoten på 80 %.

I Vasaregionen samarbetar man. Lokala universitet, energiteknologiföretag och kommuner arbetar intensivt tillsammans när det gäller forskning, produktutveckling, innovation och utbildning. Inte undra på att Vasaregionen anses vara det mest innovativa området i Finland. Energiteknologiindustrin i Vasa har en lång och väletablerad historia, vilket har resulterat i en stark forskningskompetens.

Affärsmöjligheter

Idag produceras 38 % av den inhemska energin genom förnybara källor – den globala andelen är endast 13 %. Det nationella målet för förnybara energikällor kommer att vara 50 % till år 2030. För att detta ambitiösa mål ska nås finns det i vårt land utrymme för internationella företag samt för produkter och tjänster specialiserade på produktion och distribution av förnybar energi. Vasa erbjuder många affärsmöjligheter inom branschen.

Smarta nät

Det finska energisystemet är det mest avancerade i världen och Vasa är dess nav. Den främsta drivkraften för utveckling har varit förbättringen av driftsäkerheten i det nationella elnätet. Detta har lett till en hög nivå av automatisering av energidistributionen. Vasa har varit drivande i frågan om digitalisering av elnäten, vilket har lett till expertis i världsklass vad gäller automation av elnät och skydd.

Energilager

Vasa har ett utomordentligt läge för batteriproduktion tack vare sin unika kombination av naturresurser, expertis i världsklass och attraktivt affärsklimat. Grunden för er energilagringsverksamhet har redan lagts i Vasa. Läs mer om vårt omfattande projekt GigaVaasa.

Förnybar energi

Förnybar energi, såsom vindkraft, förväntas spela en viktig roll i det nationella målet att minska koldioxidutsläppen. Detta öppnar upp nya möjligheter att utveckla och investera i projekt i Vasaregionen.

• Mer än 140 företag inom energibranschen - se listan på företag som är etablerade i området.

Resurser och support

Vasametoden: samarbete

I Vasa behöver man inte göra affärer ensam. Den unika formen av samarbete mellan den privata, den offentliga och den akademiska sektorn har gjort Vasa till energiteknologins huvudstad.

energyvaasa_infograafi.png

 

Additional info