About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

SEMINARIUM: ÄLDRE I FRAMTIDENS JAKOBSTADSREGION

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars Seminarier, föreläsningar och möten

Seminarium för Jakobstadsregionens seniorer

Åldrandets resurser och utmaningar i Jakobstadsregionen, Pirjo Knif, chef för äldreomsorgen
Framtidens boende: utgångsläge och åtgärder, Åsa Björkman, VD fastighets Ab Ebba
Seniorhälsa – att åldras modernt
Paneldebatt