Skip navigation

Sights and attractions in the Vaasa Region

Float on the surface or take a deep dive - experience the Vaasa Region your way

Direct links

Saltkaret observation tower and an old boathouse at Bodback during autumn colours.

The Kvarken World Heritage Archipelago

The unique Kvarken Archipelago is Finland's only Natural World Heritage Site on the UNESCO World Heritage List. Together with Sweden's High Coast, the Kvarken Archipelago is the best place in the world to experience and understand the land uplift phenomenon caused by the last Ice Age.

Experience Kvarken

Stories from the Vaasa region

In the Vaasa region you do not have to choose, because wonderful nature experiences can easily be combined with urban city life during one and the same journey. In the Vaasa region everything is near, so going from one mood and experience to another is quick and convenient.

Read the stories

Meteoria Söderfjärden

A unique visitor centre in the middle of the most beautiful meteorite crater in Finland. Exhibitions telling a long story of at least 520 million years of Söderfjärden - from an impact crater to the agricultural area of today.

Find out more

We also recommend

Aerial photo of Vaasa

Make a virtual journey in Vaasa

Join us on this virtual journey to discover Vaasa is the Nordic capital of energy, a unique destination on the west coast of Finland.

Start the tour

Book accommodation and activities online!

Go to the web shop

Social media

Söderfjärden, noin 10 km Vaasan eteläpuolella, syntyi meteoriitin iskeytyessä maahan yli 520 miljoonaa vuotta sitten ja on nykyään viljava salaojitettu peltoaukea, jossa on suuria yhtenäisiä peltolohkoja yhteensä 2 300 ha. Söderfjärden on myös lintujen paratiisi. Mm. kurjet levähtävät alueella erityisesti syksyisin useiden viikkojen ajan. Syksyllä 2019 laskettiin parhaana päivänä alueella 10 126 kurkea. Syksyisin alueella levähtävien kurkien yhteismäärä nousee yli 20 000 yksilöä, joten Söderfjärden on ylivoimaisesti tärkein kurkien levähdyspaikka Suomessa. Syysiltaisin komeat kurkiparvet lentävät alueelta saaristoon yöpymään. Nyt voi seurata Birdlife-kameran live-kuvaa Vaasan Söderfjärdeniltä. Söderfjärden, ca 10 km söder om Vasa, uppkom vid ett meteoritnedslag för över 520 miljoner år sedan och är idag en bördig, täckdikad slätt med stora sammanhållna jordbruksarealer, totalt 2 300 ha bördig mark. Söderfjärden är även ett paradis för fåglar. Bl.a. tranor rastar här, många tusen ståtliga fåglar gästar den rika kornboden varje höst. Rekordet från 16 september 2019 ligger på 10 126 tranor på en dag. Sammanlagt besöker omkring 20 000 tranor Söderfjärden från mitten av augusti till början av oktober. Under dessa höstveckor drar mäktiga tranplogar i kvällningen ut till skärgården, där tranorna övernattar för att sen återvända till Söderfjärden i gryningen. Nu kan man följa fåglarna via Birdlifes live kamera. The Söderfjärden plain, about 10 kilometer south of Vaasa, is the result of a meteorite impact about 520 million years ago. Söderfjärden today is a fertile plain, a continuous large area of cultivation land. The plain is also a paradise for birds. E.g., cranes use the plain as their resting place during many weeks every autumn. One day in autumn 2019, as many as 10 126 cranes were counted resting on Söderfjärden. The total amount of visiting cranes during autumn is over 20 000, which makes Söderfjärden the most important resting place for birds in Finland. Watching large flights of birds rise and fly west to the archipelago for the night is an unforgettable sight in autumn evenings. Now you can watch the birds through the live cam in the bird tower at Meteoria Söderfjärden https://www.birdlife.fi/lintulive/soderfjarden/
12.09.2021 - 17:00

VisitVaasa