About coronavirus

Skip navigation

Agile Lean Intro

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Agile & Lean Intro

Kolminkertaista käyttäjätyytyväisyys ketterällä työskentelytavalla
Tutkimusten mukaan ketterä kehitysmalli yli kolminkertaistaa ohjelmistoprojektin onnistumistodennäköisyyden ja parantaa henkilöstön viihtyvyyttä.
Agile & Lean Intron jälkeen toiminnan kehittäminen on helpompaa, kun menetelmät ja käsitteet ovat kaikille tuttuja.