About coronavirus

Skip navigation

Ande och livs sommarkonferens

Ande och livs sommarkonferens

“Att leva älskad av Gud” – den identiteten vill vi ha och vi vill leva i den tillbedjan det föder. Välkommen med på Ande och Livs r.f. Sommarkonferens 2-4.8.2019 i Yttermark, Österbotten.

VI har glädjen att ha med oss Håkon Fagervik från Norge, Martin Reén från Sverige och Tuula Vilo, Finland. Håkon brinner för bön och lovprisning och att leva i en kärleksrelation till Jesus. Martins budskap om helande, befrielse och upprättelse är så aktuellt för oss alla. Tuula är en sann förebedjare och Israelvän.

Fantastiskt att få ses igen och dela gemenskap och tillbe tillsammans. Vad ligger på Guds hjärta för de här dagarna? Kom och låt dig inspireras och förvandlas under tre dagar tillsammans och i Guds närhet.

Anmälning senast 26.7.2019! (bindande anmälan) per e-post till bengt.lindblad@gmail.com eller 040-5506870
eller ring Bernt Snickars 0400-662030
Vänligen se mer på vår hemsida
http://andeochlivorg.blogspot.com/2019/04/ande-och-livs-sommarkonferns-2-48-pa.html

eller facebook:

https://www.facebook.com/events/2185390844862998/