About coronavirus

Skip navigation

Arbetskraft till och från Finland – beskattning och socialskydd

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Vad ska man tänka på då en arbetstagare sänds att arbeta utomlands eller när man anställninger personer från utlandet?

Vad behöver man tänka på då det är frågan om arbetstagare som rör sig över gränser? Under dagens lopp kommer vi att gå igenom typiska problemställningar och vad man skall tänka på då en arbetstagare sänds att arbeta utomlands. Du kommer att få en uppfattning om både arbetstagarens beskattning, socialskydd samt arbetsgivarförpliktelser.

De regler som gäller anställningar av personer från utlandet kommer också att behandlas. Vi går igenom beskattning, socialskydd samt vilka arbetsgivarförpliktelser som gäller.