Skip navigation

Årets unga konstnär Emma Jääskeläinen

Article categories: Museums & Folklore

At Her Fingertips

Bildkonstnär Emma Jääskeläinen (f. 1988) är känd för sina massiva monumentala stenskulpturer i vilka hon använder klassiska bergarter som granit, marmor och travertin som hon uppdaterar till samtidskonst. Att bearbeta monumentala stenverk är långsamt arbete som kan pågå i många år. Som konstnär undviker Jääskeläinen överdriven allvarlighet i sina verk genom att också välja material som överraskar. Ull av finullsfår, glas, en ring, chiliskida, syntetfiberpäls eller keps är material som konstnären använder. Monumentalskulptur som ryms i fickan avspeglar bra hur Jääskeläinen leker med skalan. I sin skala använder hon t.ex. ord som gripbar, krambar och omöjlig.

Bild: Heavy Thinker, 2021
Foto: Emma Jääskeläinen

Kroppslighet är en viktig tematisk utgångspunkt i Jääskeläinens konst. Hanteringen av massor är fysiskt och dialogen mellan konstnären och materialet får konkret form utan att känsligheten glöms bort. Det är genom rörelse och närvaro, bearbetning av massa och volym som konstnärens intuitiva upplevelse överförs för att sedan betraktas och upplevas gemensamt.

Det riksomfattande Årets unga konstnär-evenemanget kom till år 1984 på initiativ av föreningen Tampereen Nuorkauppakamari. Syftet med evenemanget är att skapa diskussion och främja samtidskonstens synlighet. Med priset vill man stöda internationellt intressanta finländska konstnärer under 35 år. Utställningen har producerats av Tammerfors konstmuseum.

Utställningen visas 1.10.2022­­­­–29.1.2023