Skip navigation

Artist Talk – Markku Hakuri Jan Kenneth Weckman

Article categories: Museums & Folklore

Markku Hakuri och Jan Kenneth Weckman visar och berättar om utställningen Bergtage

Markku Hakuri och Jan Kenneth Weckman visar och berättar om utställningen Bergtagen kl. 15, på finska och svenska.

I Kuntsi museum för modern konst får vi ta del av Markku Hakuris (f.1946) och Jan Kenneth Weckmans (f.1946) samutställning Bergtagen. De har ställt ut tillsammans två gånger tidigare och nu visas deras verk i en avslutande trilogi. Grundtanken med utställningen är två konstnärers dialoger och utbyte av tankar om litteratur, bildkonst och globala förändringar.