Skip navigation

Bakom Kameran - Julia Widgrén och hennes ateljé

Article categories: Museums & Folklore

Julia Widgrén hade en fotografiateljé i Jakobstad kring sekelskiftet 1900

I Jakobstad hade Julia Widgrén sin atelje på guldsmed Björmans gård på Kanalgatan 73. De negativ som finns vid Jakobstads museum är tagna under åren 1896-1902, men Widgrén besökte staden även tidigare och i museets samlingar finns bilder också från 1880-talet.

Barnevenemang 26.9.-18.11.2022. Grupper – Meddela om ert besök på förhand till museets kansli, tel. 06 – 786 3371.