About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

De vackraste julsångerna

Article categories: Music

De vackraste julsångerna för barnfamiljer

Sjung och gör gott!

Anders Lundström, Dan Andersson, kompband, Piritta Pitkämäki Ihatsu.

På de vackraste julsångerna upptas kollekt för Finska Missionssällskapet som arbetar för att ge barn i u-länder utbildning, hälsovård och trygghet.