Skip navigation

Ekonomiledning i småföretag

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

För entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner i småföretag som vill utveckla sina ekonomiska kunskaper

Den höga förändringstakten i näringslivet gör det viktigare än någonsin att snabbt kunna analysera och förstå verksamhetens ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser. Programmets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband som hjälper att fatta beslut som leder till bättre ekonomistyrning och –uppföljning i företaget och därigenom en ökad lönsamhet och produktivitet samt ett bättre kassaflöde.

Företagsutvecklingsrogrammet arrangeras i samarbete med NTM-centralen