Skip navigation

Ekonomirådgivning

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Undrar du öven din egna ekonomiska situation? Du behöver inte lämnas ensam med ekonomiska bekymmer!

Ekonomirådgivningen är öppen utan tidsbokning i Vasa
huvudbibliotekets Essee grupprum (Biblioteksgatan 13)
var tredje onsdag 7.9, 28.9, 19.10, 9.11, 30.11 och
14.12 kl. 12.00–15.00.
Kom på besök eller ring tel. 040-482 6618.
Du kan diskutera i förtroende tillsammans
med sakkunniga från FPA, socialen,
boenderådgivning, ekonomi- och
skuldrådgivningen, utsökningen och
Navigatorn.