Skip navigation

Fördjupad Excel och Power BI

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

En programhelhet inom hantering, uppföljning och presentation av data med hjälp av Excel

Programmet är för personer som behöver använda Excel och Power BI för att omforma och analysera data, för att bättre förstå helheter inom en affärsprocess eller ett företag. Programmet lämpar sig för till exempel ekonomichefer, controllers, bokförare, säljare, marknadsförare, inköpare, ledning mm. Programmet lämpar sig också bra för personer som jobbar med ”big data”. ger dig möjlighet att utnyttja mer av Excels potential och presentera resultaten med hjälp av Power BI. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär dig sammanfatta resultat från big datalistor till läsliga rapporter och analyser