Skip navigation

Föreningarna i Österbottens välfärdsområde, föreläsningar via teams och föreningsmässa vid sjukhuset

Article categories: Auctions & Market Days

Presentationer, paneldiskussion och föreningsmässa

Man kan följa förmiddagens föreläsningar och diskussioner via Teams kl.9-12.
Program: https://www.pohy.fi/sv/jarjestot-pohjanmaan-hyvinvointialueella-3-10-2023/

Teamslänken till evenemanget är: https://bit.ly/3EUscyg

På eftermiddagen kl.13-15 föreningsmässa vid huvudaulan i Vasa Centralsjukhus T-byggnad.
Välkommen och bekanta dig med 25 föreningars verksamhet!