Skip navigation

Från A till Ö med Mumin: #MoominABC-utställning

Article categories: Museums & Folklore

Kom och se affischutställningen Från A till Ö med Mumin vid Vasa stadsbibliotek.

Utställningen består av affischer med Tove Janssons bokstavsillustrationer och illustrationer ur hennes verk sammansatta till nya helheter.

Affischerna kommer att flytta sig mellan alla Vasa stadsbiblioteks enheter, affischerna kan variera från bibliotek till bibliotek. Utställningen finns vid enheterna i följande ordning, enligt enheternas öppethållningstider:

vk 45-46 8.11-20.11.2021 Huvudbibliotekets barnavdelning

vk 47-49 22.11-10.12.2021 Sunnanvik bibliotek

vk 50-1 13.12.2021-7.1.2022 Lillkyro bibliotek

vk 2-3 10.1-21.1.2022 Sundom bibliotek och Träffpunkt Huudi

vk 4-5 24.1-4.2.2022 Brändö bibliotek

vk 6-7 7.2-18.2.2022 Variska bibliotek

vk 8-13 21.2-2.4.2022 Huvudbibliotekets barnavdelning

Kring utställningen ordnas även självständiga aktiviteter.

Materialet är framställt av förlaget Otava och Moomin Characters Oy.