About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Grundstudier i psykologi 2019-2020

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Grundstudier i psykologi (25 sp)

Är du intresserad av människors beteende och psykologiska fenomen? På grundkursen i psykologi lär du dig tillämpa psykologiska teorier i praktiken. Studierna passar alla intresserade. Det är möjligt att delta enbart i vissa kurser och studiesätten är många. Välkommen med!