Skip navigation

Hållbart strategiskt ledarskap, 1 sp

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Hållbart strategiskt ledarskap för små och medelstora företag

Mål:
Att deltagarna har en grundläggande kännedom om och insikt i socialt och ekologiskt hållbart ledarskap. Vidare ska kursen ge en inblick i vad som förväntas av moderna företag och ledare i dessa frågor.

Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle.

Primära målgruppen är små och medelstora företag.

Tidpunkt: 22 april – 3 maj 2024

Lärare: Roger Nylund (roger.nylund@novia.fi)