About coronavirus

Skip navigation

I goda händer

Article categories: Museums & Folklore

Österbottens museum

I goda händer är Finska handarbetets vänner 140-års jubileumsutställning, som har planerats tillsammans med Designmuseet och Finlands Hantverksmuseum.