About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Idécafé för utveckling av Korsnästågets centrum

Article categories: Seminarier, föreläsningar och möten

Välkommen med och påverka till Bycentret Gullmo torsdagen 7.11 kl. 13–15

Just du som bor i Korsnäståget har möjlighet att påverka den kommande planläggningen av ditt bostadsområde.
Välkommen med och påverka!