Skip navigation

Konst på 2:a våningen: Stina Sandström

Article categories: Museums & Folklore

"Små stycken" - Tavlor

Med följande ord beskriver Stina Sandström sin utställning “Små stycken”: För egen del använder jag bilderna som upptäcktsfärder och för att uttrycka och återge egna upplevelser, känslor, stämningar, samt iakttagelser och intryck utifrån. Jag strävar till att vara så tydlig som möjligt, och vara trogen ämnet för bilden- orsaken till varför jag gör bilden, så att bilden motsvarar den ursprungliga känslan eller stämningen. Jag tänker mig att mina bilder har allmängiltigt mänskligt innehåll och därför är lätta att relatera till. Det får bli ett utbyte oss människor emellan.
Ur bildkonstterapeutisk synvinkel värderar jag ärligt gjorda bilder högt, varje bild är unik och värdefull, genomförd och uttryckt just på det sätt man själv känner för, det hantverksmässiga och konstnärliga kunnandet är då inte det viktiga, jag unnar alla upplevelsen av att uttrycka sig i bildform.
Också jag utnyttjar min rätt att göra ett inlägg i det pågående samtalet i vårt offentliga vardagsrum. Här i utställningen i osorterade små stycken.
Utställningen är rullande och bilderna byts ut och flyttas om efterhand, varje månad ser lite olika ut, samtalet blir roligare så.