About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Korsholmslöparen och Korsholms Trail

Article categories: Recreation & Sports

Delta i löplopp i Korsholm! I början av sommaren ordnas loppen virtuellt!

Skatila vinterlopp 15.2
Mälsor Winter HalfTrail Run 21.2 (Även Korsholms Trail)
Iskmo-Jungsund Winter Trail Run Virtuellt 17-31.3 (Även Korsholms Trail)
Premiärloppet 7.4 Virtuellt 7-13.4
Karperöstarten Virtuellt 11-17.5
Solfbanan Virtuellt 25-31.5
Hankmoloppet Virtuellt 9-14.6
Skatilarundeln Virtuelltt 15-21.6
Kuniledslöpet 24.6 (Även Korsholms Trail) Virtuellt 22-28.6
Coopertest 1.7
Rönnvikrundan 11.8
Vassorloppet 16.8
Kvevlaxloppet 19.8
Iskmo-Jungsund Trail Run 26.8 (Även Korsholms Trail)
Solf Trail Run 1.9 (Även Korsholms Trail)
Botnia Terräng Run 8.9
Broloppet 12.9
Böle City Trail 20.9 (Även Korsholms Trail)