Skip navigation

Kristian Krokfors - Forever Young

Article categories: Museums & Folklore

målningar, monotypier och grafik

Kristian Krokfors född 1952 i Ylistaro i Österbotten valdes till den allra första Årets unga konstnär 1984 och i samband med detta öppnades en utställning i Tammerfors konstmuseum i början av 1985. Genom utställningen Forever Young firas Krokfors långa karriär. I utställningen ingår målningar, monotypier och grafik. En del av verken visades redan i den första Årets unga konstnär-utställningen.

Krokfors hör till de konstnärer som finslipar sin framställning mot allt större perfektion genom att koncentrera sig på ett visst avgränsat tema. Under årens lopp har också nya bildteman vid sidan om byggnader, träd, koner, ballonger och andra noggrant och systematiskt komponerade bildelement från början av karriären tillkommit men grundelementen har bibehållits. En central del i Forever Young-utställningen utgörs av en grupp av verk från åren 2018−2022, vilka föreställer badbollar i bassäng.

Krokfors verk är samtidigt välkända och främmande, verkliga och overkliga. Temat i dem är föreställande, men abstraherat. Föremålet i verket är konkret men påminner om oändlighet. Verken lockar till att begrunda varandets karaktär. Det är uttryckligen frågan om att tolka världen och dess sanningar, som konsthistorikern Tomi Moisio skriver i boken som ges ut i samband med utställningen.

Bild: Ballonger i luften, 2018
Foto: Jussi Tiainen