Skip navigation

1868 – 2021 – 2068

Article categories: Museums & Folklore

1868 – 2021 – 2068 12.6.-24.10.2021

Utställningen 1868/2021/2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje.