About coronavirus

Skip navigation

Kurs i kreativt skrivande Luovan kirjoittamisen perusopinnot TY 2019-2020, 25 op

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Kurs i kreativt skrivande på finska

Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) 11.10.-
Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen?
Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.