About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Kurs i praktisk båtmanövrering

Grunder för i praktiken köra och hantera en större motorbåt

Kursen är finskspråkig, men svenska kan användas. Kursen arrangeras av MPK:s Marindistrikt.

mera info:
Antero Honkasalo, 040 8484 053, laivastokilta.suupohja@gmail.com