About coronavirus

Skip navigation

Lärarnas afton

Article categories: Music

Lärarkonsert samt instrumentpresentation

Korsholms förs. musikskolas lärare inleder med en konsert där de själv presenterar de enskilda styckena för publiken. Konserten följs av servering i församlingshemmet. Därefter få publiken bekanta sig med de olika instrumenten och provspela under lärarens ledning.