Skip navigation

Leda strategisk hållbar utveckling

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Programmet ger stöd vid skapandet av en framgångsrik strategisk hållbar utveckling och handlingsplan i företaget.

Programmet är en fem dagars helhet som ger dig ramverk för hur man genom att tillämpa hållbarhetsmålen, framgångsrikt kan uppnå en ökad lönsamhet och positiv påverkan för företaget och miljön. Du kommer att få konkreta och praktiska verktyg och metoder som fungerar som hjälp och stöd vid skapandet av en framgångsrik strategisk hållbar utveckling och handlingsplan i företaget. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom strategisk hållbar affärsutveckling och företagen får definiera sin strategiskt hållbara utveckling genom att analysera och identifera sin egen position. Vi tar även upp kommunikation – hur kommunicerar man hållbarhetsarbetet både internt och externt? Vikten av trovärdig och ärlig kommunikation. Under programmets gång skapar även deltagarna en handlingsplan, hur implementeras strategin på kort- och långsikt? Grunden till en handlingsplan som stöder lönsamhet, miljöhänsyn, varumärke och socialt engagemang.