About coronavirus

Skip navigation

Luontomme – naturfotoutställningen

Article categories: Museums & Folklore

Luontomme – naturfotoutställningen

Luontomme – naturfotoutställningen skildrar växelverkan mellan människan och den omgivande naturen. Österbottens socialpsykiatriska förenings Työpaja Komppis ställer ut i Gallerian i Vasa huvudbibliotek till äran av Luonto lainassa- temaveckan som ordnas i samarbete mellan Finlands naturskyddsförbund och landets bibliotek. Delvis ställs det ut betydelsefulla naturfoton av verkstadens deltagare och delvis lyfter utställningen fram verkstadens naturverksamhet för hälsa och välmående. Utställningen pågår 2.-25.2021.