Skip navigation

Bergtagen 14.4.2022-11.9.2022

Article categories: Museums & Folklore

I Kuntsi museum för modern konst får vi ta del av Markku Hakuri och Jan Kenneth Weckmans samutställning

14.4.2022-11.9.2022

I Kuntsi museum för modern konst får vi ta del av Markku Hakuri (f.1946) och Jan Kenneth Weckmans (f.1946) samutställning Bergtagen. De har två gånger tidigare ställt ut tillsammans och nu visas deras verk i en avslutande trilogi. En viktig källa till de tre utställningarna och det fortsatta samarbetet har varit och är Thomas Manns klassikerroman Bergtagen (Der Zauberberg, 1924), vars titel också gett namnet till denna utställning. Här möter Weckmans starkt grafiska och ofta abstrakta verk Hakuris stämningsfulla fantasilandskap och teckningar.

Bild: Low Full Moon Meltdown – Låg Fullmånesmälta, 2020 Olja på duk, 180 x 240 cm Foto: Jussi Tiainen /
A Bend in the River – Älven kröker sig, 2021 Blandteknik på faner, 122 x 244 cm Foto: Markku Hakuri