About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Muntligt berättande

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Få redskap att börja berätta själv och massor med tips för att organisera en välgörande berättarstund

Muntligt berättande är vår tidigaste form för kommunikation. Det är välgörande, det är här och det är nu. Kom med på en kurs där du får höra många olika typers berättelser. Du får redskap att börja berätta själv och massor med tips för att organisera en berättarstund. Vi övar tillsammans många olika former för berättandet. Berättande skapar nära relationer, gemenskap, hjälper att bearbeta livsfrågor och ger styrka och livsmod. Kursledare: Agneta Möller-Salmela