About coronavirus

Skip navigation

Musikläger på Lafo

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Musikläger för nybörjare och längre hunna på Lappfjärds folkhögskola

Under lägret får du spela i band tillsammans med våra lärare Kalle, Kenneth och Casper.
Vi anpassar grupperna enligt ålder och nivå så att alla deltagare kan delta oberoende av instrument, tidigare erfarenhet och nivå.

Anmäl dig på www.kristinestad.fi/lafo

Lägret genomförs enligt de rekommendationer och föreskrifter som THL och regionförvaltningsverket ger angående covid-19.