About coronavirus

About coronavirus

Skip navigation

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 2020-2022

Article categories: Conferences, Courses, Fairs & Seminars

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (laajuus 50 op), ​koulutus sisältää psykoterapeuttiset valmiudet

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.