Skip navigation

Sami Funke - Beethovens Häst

Article categories: Museums & Folklore

Sami Funke - Beethovens Häst 3.2.-30.4.2023

SAMI FUNKE – BEETHOVENS HÄST
3.2.-30.4.2023.
Rooska gården

Enligt en gammal, obekräftad historia ville kompositören Ludwig van Beethoven ha en häst trots att hans dåvarande beskyddare hade gett sina egna hästar till kompositörens förfogande. För att visa sin självständighet skaffade Beethoven sig en egen häst som var en statussymbol för sin tid. Han beundrade det storslagna djuret men glömde att ta hand om och mata det. Slutligen dog hästen.

Historien om hästen fungerar i Sami Funkes utställning, som inleder vårsäsongen i K.H. Renlunds museum, som en metafor för finsk omstrukturering. Bildserien Beethovens häst studerar bosättningens och industrins förändring, konsumtionskulturen och vårt samhälles värden.

Utställningens innehåll återspeglar även K.H. Renlunds museums roll som regionalt ansvarsmuseum, som främjare av skyddandet och bevarandet av kulturmiljön samt som upprätthållare av diskussionen om temat.

I K.H. Renlunds museums kommande utställningshelhet ses utöver arbeten som tidigare varit utställda på olika håll i Finland också nya fotoverk. Utställningen kan ses i Rooska gården 3.2–30.4.2023.

Vi har fritt inträde till alla museets utställningar, året om.