Skip navigation

Samling Swanljung

Article categories: Museums & Folklore

Lars Swanljungs samling med nutidskonst 25.2-20.8

Lars Swanljung (f. 14.6.1944 Vasa – d. 6.4.2022 Helsingfors) samlade under en period på över 30 år en betydelsefull samling med nutidskonst. Samlingen består av över 900 enskilda verk av nästan 400 konstnärer. I Utställningen som visas i Kuntsi museum för modern konst 25.2–20.8 2023 betonas den finländska konsten från 1980-talet och framåt.

Gnistan till att börja samla konst väcktes i samlaren under slutet av 1980-talet. Redan i början av 1990-talet räckte inte hemmets väggytor längre till. De samlade verken omvandlas till en samling som tidigt utökades med storskaliga, till karaktären offentliga verk. Swanljung skaffade också grafik- och fotografiportfolier och verk i mindre skala. Aktivt följde han konstnärernas utveckling och samlade ett omfattande arkivmaterial anknutet till de i samlingen representerade konstnärerna. Passionen till konsten förde honom till flertalet utställningar både i hemlandet och utomlands. Flera av konstnärerna i samlingen träffade han personligen.

Som samlare var Swanljung fördomsfri. Han fascinerades särskilt av den anspråkslösa, minimalistiska och konceptuella konsten, men i samlingen finns också humor och känslighet. Swanljung samlade modigt på tidens samtidskonst, utan att sky provocerande motiv. Han nöjde sig inte med att skaffa endast det han själv personligen tyckte om utan han sökte något nytt och utmanade sig själv. Swanljung skaffade verk av intressanta konstnärer som han ville följa och stöda. Förutom konstnärer som redan befäst sin ställning och konstnärer i sin generation riktade han blicken mot unga lovande begåvningar.

Fastän förvärvens antal minskade under 2010-talets gång, utvidgades konstsamlingen årligen. De senaste verken är från 2020. Swanljung gjorde sina förvärv med eftertanke, men framför allt var det en stark intuition som påverkade besluten. Vid konstinköp gav Swanljung ofta rådet: ”lyssna på ditt hjärta”. Detta illustrerar också den stund, då verket blir en del av samlingen.

Bild: After Ski, Marianna Uutinen, 1991
Fotograf: Mikko Lehtimäki