Skip navigation

Seniorgym

Article categories: Recreation & Sports

Rörelseglädje för seniorer

Seniorgym ordnas tisdagar kl. 11:30-12:30 i gymnastiksalen vid Oravais Hälsovårdscentral, med start fr.om. 21.5 fram till 23.7.